Uniqe Files – autorski dodatek do SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaOprogramowanie SOLIDEXPERT

Uniqe Files – autorski dodatek do SOLIDWORKS

Unique Files jest aplikacją autorstwa SOLIDEXPERT. Powstała jako wtyczka w pełni zintegrowana z programem SOLIDWORKS i instaluje się w jako rozszerzenie (Add-in) oprogramowania.

2016-07-21_09h44_32

Co ma nam do zaoferowania Unique Files?

Program inicjowany jest w momencie zapisywania pliku na dysku lokalnym. Automatycznie generowany jest plik z .XML, w którym tworzone są wpisy odpowiadające pojedynczym plikom. Zapisywana jest geometria modelu, przez co program w sposób jednoznaczny może zidentyfikować konkretny plik.

Mając gotową strukturę pliku .XML podczas zapisywania nowoutworzonego pliku aplikacja sprawdzi czy plik o identycznej geometrii został już wcześniej utworzony.

Zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik będzie miał do wglądu ścieżki pary plików oraz datę utworzenia części, która odpowiada geometrią obecnie zapisywanej. Z poziomu okna konstruktor będzie mógł przenieść się do lokalizacji plików i zdecydować czy dany plik zachować czy usunąć.

2016-07-21_09h43_40