Współpraca plików nowszych wersji SOLIDWORKS ze starszymi wersjami programu

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Współpraca plików nowszych wersji SOLIDWORKS ze starszymi wersjami programu

Zapewne zastanawialiście się kiedyś lub próbowaliście otworzyć pliki SOLIDWORKS w starszej wersji programu. Efekty mogły być różne… Standardowo starsza wersja SOLIDWORKS nie jest w stanie otworzyć plików zapisanych w nowszej wersji. Jednakże od każdej reguły znajdziemy wyjątek. Części i złożenia SOLIDWORKS możemy otwierać za pomocą poprzedniej wersji, ale tylko w przypadku, gdy posiadamy program z dodatkiem Service Pack 5.0.

UWAGA: Wspomniana wyżej możliwość jest dostępna dla użytkowników SOLIDWORKS 2012 oraz nowszych wersji programu. Współdziałanie wersji jest obsługiwane jedynie pomiędzy wersjami następującymi po sobie. Przykładowo nie możemy otworzyć pliku SOLIDWORKS 2015 w SOLIDWORKS 2013 z dodatkiem Service Pack 5.0. 

UWAGA: Dla wersji SOLIDWORKS 2014 współpraca z nowszymi plikami nie działa. Nie możemy otwierać plików programu SOLIDWORKS 2015 w programie SOLIDWORKS 2014 z dodatkiem Service Pack 5.0.

Otwieranie komponentów nowszej wersji we wcześniejszej wersji SOLIDWORKS

Pliki zapisane w nowszej wersji SOLIDWORKS  i otwierane we wcześniejszej wersji programu z Service Pack 5.0 posiadają atrybut tylko do odczytu, zaś sama ich funkcjonalność jest ograniczona.  Co to oznacza? Możemy otworzyć plik wersji SOLIDWORKS 2016 w wersji SOLIDWORKS 2015 SP 5.0, ale nie będziemy mieli możliwości jego edycji. Na drzewie operacji Feature Manager przy takim komponencie pojawi się zapis plik przyszłej wersji, zaś dostęp do operacji jest zablokowanyDopiero po dokonaniu aktualizacji SOLIDWORKS  do nowszej wersji, wspomniane dane drzewa operacji Feature Manager znów stają się dostępne.

plik nowej wersji

Podsumowując po otwarciu części lub złożenia SOLIDWORKS w poprzedniej wersji programu z dodatkiem Service Pack 5.0 nie możemy:

 • Edytować części  lub  złożenia

Możemy zaś:

 • Oglądać konfiguracje
 • Używać narzędzia Zmierz
 • Oglądać właściwości masy i dostosowane właściwości
 • Oglądać materiały
 • Używać części i złożeń w rysunkach i złożeniach starszej wersji

Dodawanie plików nowszych wersji SOLIDWORKS jako komponenty złożenia w starszej wersji programu

W SOLIDWORKS 2013 lub nowszym mamy możliwość używania części i złożeń bieżącej wersji oprogramowania SOLIDWORKS jako komponentów złożenia w dodatku Service Pack 5.0 poprzedniej wersji. Współpraca ta standardowo dotyczy jedynie wersji SOLIDWORKS kolejno następujących po sobie.

Dzięki dodatkowi Service Pack 5.0 poprzedniej wersji  SOLIDWORKS w złożeniu można:

 • Tworzyć wiązania komponentu lub podzespołu nowszych wersji SOLIDWORKS z innymi komponentami
 • Dodawać listy materiałów zawierające komponenty obecnej i nowszej wersji
 • Wygaszać i przywracać komponenty nowszych wersji
 • Tworzyć rysunki złożenia z komponentami obecnej i nowszej wersji
 • Używać wykrywania przenikania podczas wiązania komponentów obecnej i nowszej wersji
 • Tworzyć lustra i szyki komponentów nowszej wersji
 • Oglądać i odnosić domyślne płaszczyzny i początki układów współrzędnych części lub podzespołu nowszej wersji

UWAGA: W modelach, które utworzone mają wiele konfiguracji, dostęp do każdej konfiguracji w starszej wersji SOLIDWORKS wymaga wcześniejszego wygenerowania i zapisania danych konfiguracyjnych w nowszej wersji programu.

Tworzenie rysunków części i złożeń nowszej wersji SOLIDWORKS w starszej wersji programu 

Mamy możliwość tworzenia rysunków części i złożeń nowszej wersji SOLIDWORKS w poprzedniej wersji programy z dodatkiem SP 5.0. Funkcjonalność ta ma jednak pewne ograniczenia.

Nie można:

 • Wstawiać elementów modelu
 • Uzyskać dostępu do danych drzewa operacji Feature Manager tj. listy elementów ciętych konstrukcji spawanej czy ściegi spoiny
 • Otwierać  nowszych rysunków w starszej wersji programu SOLIDWORKS z SP. 5.0

nowsza wersja

Możemy za to:

 • Tworzyć rysunki złożeń z komponentami w wersji bieżącej lub nowszej

Podsumowując, SOLIDWORKS zapewnia swoim Klientom wsteczną współpracę plików dwóch następujących po sobie wersji programu. Niestety taka współpraca obarczona jest wieloma ograniczeniami, nie tylko co do obsługiwanego Service Packa programu (SP. 5.0), ale również samej funkcjonalności programu. Jeżeli Twoja Firma posiada różne wersje SOLIDWORKS to właśnie w tym momencie powinieneś zastanowić się czy aktualizacja i ujednolicenie wszystkich wersji SOLIDWORKS nie będzie dla Ciebie korzystne. Pozwoli Ci to na zachowanie najwyższej zgodności plików oraz pełne wykorzystanie posiadanych licencji SOLIDWORKS.