Tworzenie żeber w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Tworzenie żeber w SOLIDWORKS

Użebrowania są wykorzystywane w przeróżnych konstrukcjach, od małych elementów wykonywanych z tworzyw sztucznych po duże konstrukcje stalowe czy odlewy. Ich rola jako elementów wzmacniających, przenoszących obciążenia jest bardzo istotna w projektowaniu urządzeń i maszyn.

W poniższym artykule pokaże Ci jak proste i szybkie jest tworzenie tego typu elementów w SOLIDWORKS.

Rys. 1. Umieszczenie operacji żebra w menadżerze poleceń CommandManager.

Specyfika operacji

Operacja żebra jest tworzona na podstawie naszkicowanych otwartych bądź zamkniętych konturów, które po pogrubieniu są wyciągane we wskazanym kierunku.

Przyjrzyjmy się poniższej bryle. Na pokazanej płaszczyźnie został utworzony kontur otwarty i zostały nadane wymiary określające odsunięcie linii od tylnej ściany bryły. Linie nie muszą mieć określonej długości, operacja żebra wydłuży je do najbliższej napotkanej geometrii.

Pamiętaj, że operacja żebro wymaga geometrii ograniczającej, nie można nadać jej odległości wyciągnięcia.

Rys. 2 Model bryłowy.

Opcje menadżera właściwości

Z poziomu menadżera właściwości możemy sterować kilkoma parametrami:

  • grubością i umiejscowieniem żebra – wybieramy czy żebro ma znajdować się po jednej, drugiej czy obu stronach konturu szkicu.
  • kierunkiem wyciągnięcia – określamy czy kierunek ma być równoległy czy prostopadły do płaszczyzny szkicu
  • pochyleniem żebra – wybieramy czy żebro wraz z odległością wyciągnięcia ma się poszerzać czy też zwężać.

Jak wybór kierunku wyciągnięcia wpłynie na wynik operacji?

Rys. 3. Kierunek wyciągnięcia – równolegle do szkicu.

Rys. 4. Kierunek wyciągnięcia – prostopadle do szkicu.

Przyjrzyjmy się jeszcze kilku dodatkowym opcjom do wyboru, które są dostępne w zależności od wskazanego kierunku wyciągnięcia czy włączonego pochylenia.

Rys. 5. Opcje sterowania grubością żebra: na płaszczyźnie szkicu i na interfejsie ściany.

Kiedy pochylenie jest aktywowane mamy możliwość wyboru grubości żebra na płaszczyźnie szkicu bądź na interfejsie ściany czyli możemy określić grubość u podstawy naszego żebra i na jego grzbiecie.

Opcje sposobu wydłużenia konturu to:

  • liniowy – wydłuża kontury szkicu normalnie do kierunku szkicu,
  • naturalny – wydłuża kontury szkicu na podstawie tego samego równania konturu, innymi słowy linia prosta jest kontynuowana prostą, łuk jest kontynuowany łukiem aż do napotkania granicy.

Rys. 6. Opcje sposobu wydłużenia konturu: liniowy i naturalny.