SOLIDWORKS – Określanie osi do góry dla orientacji widoku

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Określanie osi do góry dla orientacji widoku

W wersji 2020 programu SOLIDWORKS została wprowadzona możliwość zamiany definicji orientacji góry pomiędzy osiami Y i Z.

Orientacja modelu w przestrzeni również wiąże się ze standardowymi widokami na dokumentacji płaskiej takimi jak „Przód”, „Góra”, itd.

Przykładowo, mając model zorientowany w przestrzeni 3D w taki sposób, iż zaprojektowany on został, gdzie podłożem jest płaszczyzna XY:

widoki na rysunku będą wyglądały następująco:

W takiej sytuacji jest kilka możliwości zmiany orientacji modelu 3D w przestrzeni.

Można skorzystać z narzędzia/operacji „Przenieś/Kopiuj” i obrócić obiekt względem osi.

Natomiast może również tutaj być przydatna nowa opcja zmiany kierunku do góry pomiędzy osiami Y i Z, czyli określenie która z tych osi definiuje w modelu kierunek do góry.

Definicja ta oczywiście wpływa również na standardowe widoki modelu i rysunku.

W tym celu w oknie orientacji (które można wywołać przyciskiem spacji) możemy wspomnianą definicję zamienić:

Po tej zmianie widok izometryczny omawianego przykładowego modelu wygląda w taki sposób:

i widoki standardowe na rysunku:

Opcja określenia osi do góry dla orientacji widoku modelu jest dostępna od wersji 2020, pozwala niejako zmieniać orientację głównego układu odniesienia w modelu, co również pociąga za sobą zmianę orientacji dla standardowych widoków ortogonalnych, nazwanych i potomka.