Platforma 3DEXPERIENCE – Jak wybrać odpowiednie role na platformie?

HomeRozwiązania3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE – Jak wybrać odpowiednie role na platformie?

Przy pierwszym spojrzeniu na wszystkie opcje dostępne na Platformie 3DEXPERIENCE, w tym na poszczególne role i ich grupy aplikacji, nie do końca możemy mieć pojęcie od czego zacząć. Pamiętam, gdy po raz pierwszy miałem do czynienia z platformą, moje pierwsze pytanie brzmiało: „Które z tych ról dotyczą mnie?” W tym artykule zostaną przedstawione pakiety, które posiadają różne role podzielone według obszarów w jakich dany użytkownik się porusza, czyli są odpowiednie do realizacji zadań charakterystycznych dla danego stanowiska. Nie jest to oczywiście obligatoryjne i w każdej chwili możemy modyfikować zakres ról.

Dla mojego przykładu użyje 4 osób, które pełnią różną funkcję w firmie.

Menedżer projektu

Zacznijmy od menedżera projektu, który zazwyczaj odpowiada za terminy realizacji i efekty swojego zespołu.

Role 3DEXPERIENCE:

Przy użyciu Platformy 3DEXPERIENCE wszystkie aspekty projektowe są przechowywane w jednym miejscu, dzięki czemu menedżer projektu będzie miał dostęp do wszystkich szczegółów i informacji projektowych. Członkowie zespołu mogą przypisywać zadania, oznaczać innych użytkowników w swoim zespole i dzięki wbudowanemu harmonogramowi, dokładnie śledzić, gdzie projekt znajduje się na osi czasu. Dodatkowo, oparty na chmurze dostęp do roli Project Planner pozwala użytkownikowi podzielić duże projekty na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu, aby usprawnić pracę zespołową.

Projektant produktu

Projektanci produktu nieustannie pracują w ramach różnych narzędzi, aby zaprojektować i rozwijać produkt. Pracują ze złożonymi geometriami, które wymagają dbałości o szczegóły i modelowania podziału (SUB-D). Wygenerowanie złożonego, „wodoszczelnego” kształtu, który następnie zostanie przekształcony w użyteczną bryłę, nie należy do prostych czynności.

Role 3DEXPERIENCE:

Wybrane role pozwolą użytkownikom tworzyć i zarządzać złożonymi kształtami za pomocą narzędzi, które nie są dostępne w SOLIDWORKS (konieczny jest zakup dodatkowego produktu – Power Surfacing). 3D Sculptor, aplikacja 3D oparta na przeglądarce, to rozwiązanie do modelowania podziału (SUB-D), które pomaga projektantom budować i projektować szybciej i łatwiej niż inne tradycyjne narzędzia parametryczne. Dzięki Collaborative Designer for SOLIDWORKS projektant może zapewnić sobie jeden, holistyczny model połączony z SOLIDWORKS widoczny we wszystkich miejscach na Platformie 3DEXPERIENCE. Ponieważ aplikacje w ramach tych ról działają na platformie w przeglądarce, projekty można wykonywać na komputerach Mac lub PC. Dzięki tym rolom, użytkownik pracuje z „prymitywami” i może bardzo łatwo „modelować złożone kształty” w kilka chwil.


Inżynier Projektu

Inżynierowie projektu zazwyczaj są odpowiedzialni za nadzór nad procesami produkcyjnymi i projektantami.

Role 3DEXPERIENCE:

Collaborative Designer for SOLIDWORKS to rola, dzięki której użytkownik może przechowywać modele SOLIDWORKS w chmurze oraz zapewniać i kontrolować dostępy. Zawiera również wirtualną nawigację, która ułatwia zrozumienie, gdzie używane są komponenty. Dzięki 3D Sculptor inżynier może wprowadzać zmiany w kształcie w dowolnym momencie cyklu rozwoju produktu, eliminując potrzebę ponownego modelowania, gdy zmiany automatycznie rozprzestrzeniają się na części, złożenia, rysunki, oprzyrządowania do form i dane CAM.

Inżynier projektu może modelować parametrycznie za pomocą aplikacji xDesign dostępnej w roli 3D Creator, ale także wykonywać operacje cyklu życia i wykorzystywać znacznie bogatszy sposób projektowania za pomocą narzędzia o nazwie Design Guidance. Nie musi już on definiować dokładnego kształtu, aby „zoptymalizować” model – teraz może zacząć od pomysłu, a oprogramowanie wygeneruje zoptymalizowany kształt.

Analityk

Obraz zawierający tekst, pomieszczenie, kasyno, grafika wektorowa Opis wygenerowany automatycznie

Zadaniem analityka jest komunikowanie się z resztą zespołu, gdzie projekty, mówiąc wprost, mogą się „zepsuć” – nie spełniają założeń projektowych pod kątem wytrzymałości. Analityk może zintegrować się z platformą na wiele sposobów.

Role 3DEXPERIENCE:

Role obejmują więcej narzędzi niż SOLIDWORKS. Dzięki Structural Performance Engineer dostępnych jest więcej materiałów i procedur badań. Ta aplikacja umożliwia analitykowi wykorzystanie SOLIDWORKS do przenoszenia geometrii na platformę za pomocą jednego kliknięcia i udostępniania tych spostrzeżeń w społeczności. Mając dostęp do wszystkich danych projektowych na platformie, analityk może śledzić status i stan każdego projektu.

Dobór ról w ramach Platformy 3DEXPERIENCE jest uzależniony od Twoich obowiązków zawodowych. Platforma może zintegrować Twój zespół w jednym środowisku i poprawić ogólną komunikację dzięki inteligentniejszym aplikacjom i procesom, które wspierają zespoły projektowe. Zachęcam do rozpoczęcia projektowania i komunikacji w chmurze!