SOLIDWORKS – wyświetlania opisu komponentu obok jego nazwy w drzewie złożenia

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – wyświetlania opisu komponentu obok jego nazwy w drzewie złożenia

Jedną z funkcjonalności SOLIDWORKS jest wyświetlanie w drzewie złożenia dodatkowej informacji, np. opisu, obok nazwy pliku. Poniżej przedstawiono instrukcję, jak skonfigurować program, aby w drzewie złożenia obok nazwy pliku pokazywana była również wartość właściwości dostosowanej „Nazwa”.

1. Przechodzimy do właściwości dostosowanych dowolnego pliku, a następnie wybieramy „Edycja listy”.

2. Edytujemy listę dostosowanych właściwości, uzupełniając ją o właściwość „Nazwa” (jeśli taka właściwość nie istnieje na liście), a następnie zatwierdzamy i wychodzi z okna właściwości dostosowanych.

3. Przechodzimy do Narzędzia -> Opcje -> Opcje systemu -> Ogólne oraz dla „Dostosowana właściwość użyta jako opis komponentu” z menu rozwijanego wybieramy właściwość „Nazwa”.

4. W drzewie SW klikamy prawym przyciskiem myszy na złożeniu, następnie rozwijamy pozycję wyświetlanie drzewa, gdzie możemy wskazać, aby oprócz nazwy komponentu (w rozumieniu nazwy fizycznego pliku) był wyświetlany również jego opis, którego wartość pochodzi z właściwości dostosowanej „Nazwa”. Aby wyświetlić opisy komponentów należy zaznaczyć „Pokaż opisy komponentów”.

Dzięki powyższym modyfikacjom w drzewie złożenia obok nazwy pliku pojawi się wartość wskazanej właściwości dostosowanej.