SOLIDWORKS Electrical – Złożenie elektryczne

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Złożenie elektryczne

Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical pozwala na przypisywanie wielu części producenta do jednego komponentu. Takie działanie jest praktykowane np. w przypadku złącza elektrycznego. Gniazdo czy też wtyk złącza może składać się z wielu różnych elementów. Mogą to być obudowy, konektory, uszczelki czy też zabezpieczenia. Proces wyszukiwania wielu różnych części i później dodawania ich do jednego komponentu, można znacznie uprościć stosując złożenie elektryczne.

Złożenie elektryczne to specjalna część producenta, która łączy w sobie kilka części należących do tego samego komponentu. Jest ono zarządzane tak jak część producenta.

Tworzenie złożenia elektrycznego

1. Aby utworzyć nowe złożenie elektryczne należy uruchomić menadżer części producenta i rozwinąć funkcję „Dodaj część”, a następnie wybrać „Dodaj złożenie elektryczne”.

Możliwe jest również dodawanie kilku złożeń elektrycznych jednocześnie. Wystarczy wybrać funkcję „Wstawianie wielu elementów” znajdującej się obok funkcji „Dodaj część”.

2. Gdy uruchomi się okno z właściwościami nowego złożenia elektrycznego, należy uzupełnić parametry w zakładce właściwości.

Uzupełnione dane w powyższej karcie umożliwiają łatwe i szybkie wyszukiwanie elementów typu „Złożenie elektryczne” w bibliotece z zastosowaniem odpowiednich filtrów wyszukiwarki.

3. Dodawanie poszczególnych części producenta do złożenia elektrycznego odbywa się poprzez wybranie zakładki „Części producenta” i uruchomienie polecenia „Dodaj”, które uruchomi wyszukiwarkę części producenta w bibliotece oprogramowania.

Na tym etapie, tworzenie złożenia elektrycznego można uznać za zakończone. Ten konkretny przykład dotyczył złącza trójpolowego. Do złożenia dodano: Obudowę złącza – 1 szt., Konektory – 3 szt., gumki uszczelniające – 3 szt.

Przypisanie złożenia elektrycznego do komponentu

1. Przypisywanie złożenia elektrycznego do komponentu odbywa się w taki sam sposób jak dla pojedynczej części producenta. Po uruchomieniu właściwości symbolu/komponentu należy przejść na zakładkę „Części i obwody producenta” a następnie otworzyć wyszukiwarkę biblioteki klikając „Wyszukaj”.

2. Aby wyszukać utworzone złożenie elektryczne, można posłużyć się odpowiednimi filtrami znajdującymi się po lewej stronie. Po kliknięciu w zakładkę „Filtry” (1) warto wyczyścić zachowane ustawienia klikając „Usuń filtry” (2), i ustawić „Typ” jako „Złożenie elektryczne” (3). Wyszukiwarka wyświetli nam złożenie elektryczne, które należy dodać do naszego komponentu klikając w ikonę „Dodaj” (4).

Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy kliknąć „Wybierz”. Zostaniemy przeniesieni z powrotem do właściwości symbolu/komponentu.

Złożenie elektryczne zostało dodane do komponentu złącza. Zawartość złożenia można przejrzeć nawet z poziomu właściwości komponentu, co przedstawia powyższa ilustracja.

Wyświetlanie złożenia elektrycznego w liście materiałowej

W raporcie można wyświetlić złożenie elektryczne jako część producenta (grupę) lub wyświetlić wszystkie części producenta składające się na złożenie elektryczne. Program w oparciu o domyślny szablon raportu „BOM” będzie wyświetlał złożenie elektryczne jako grupę, dlatego poniżej przedstawiam jak zmodyfikować raport by wyświetlał elementy składowe złożenia elektrycznego.

  1. Należy przejść do zakładki Projekt -> Raporty oraz wejść do właściwości odpowiedniego szablonu raportu.
  2. W oknie „Edycja szablonów raportów” należy uruchomić tryb ekspercki i kliknąć „edytuj”, aby móc edytować kwerendy.
  3. W zakładce „Kwerenda SQL” należy usunąć tekst „AND (bom_assemblyid = -1)” z funkcji „WHERE”.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

4. Aby zapisać zmiany należy wybrać „Zastosuj”, a następnie w pojawiającym się oknie wybrać „Testuj kwerendę”.

Jak widać w powyższym nagraniu, procedura nie jest trudna, a efekt końcowy to prawidłowe wyświetlanie złożenia elektrycznego wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi. Opcjonalnie za pomocą filtrów danego raportu, można wyświetlić tylko elementy podrzędne złożenia, co również widać na filmie.

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi artykułami technicznymi rozwiązań elektrycznych na naszej stronie: https://solidmania.com/kategoria/rozwiazania/elektryka/