SOLIDWORKS World 2018 – dzień I

HomeAktualnościWydarzenia

SOLIDWORKS World 2018 – dzień I

Pierwsza sesja generalna oraz pierwszy dzień dwudziestej, jubileuszowej edycji SOLIDWORKS World 2018 już za nami! Nie da się ukryć, że każda edycja wydarzenia budzi ogromne emocje, czego najlepszym dowodem są tłumy uczestników czekających na otwarcie drzwi by w pośpiechu zająć pierwsze rzędy miejsc oraz tysiące widzów oglądających przed komputerem transmisję z sesji generalnej.

Pierwsza sesja generalna wydarzenia przebiegła pod hasłem przewodnim „THINK: FUTURE”. Czym nas zaskoczył pierwszy dzień konferencji SOLIDWORKS World 2018 oraz jakie nowości przewidział dla nas producent programu? Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty dnia pierwszego konferencji.

5 nowych rozwiązań w portfolio 3DExperience

Jak już tradycja nakazała, pierwszy dzień konferencji SOLIDWORKS World rozpoczął się powitaniem oraz wystąpieniem CEO SOLIDWORKS – Gian Paolo Bassi. W trakcie swojej prelekcji szef SOLIDWORKS nawiązał do obecnej strategii firmy, która skupiać się ma na człowieku – konstruktorze. Podejście to zostało określone mianem renesansu przemysłowego – ideą Dassault Systemes w dzisiejszych czasach ma być dostarczanie ludziom odpowiednich narzędzi oraz oprogramowania, które pomogą tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Gian Paolo Bassi podczas swojego wystąpienia zaprezentował również 5 nowych rozwiązań z rodziny Dassault Systems, które w najbliższym czasie zostaną oddane użytkownikom SOLIDWORKS. Są nimi:

 • 3DEXPERIENCE Social Collaboration Platform –  serwis pozwalający na dzielenie się wśród społeczności swoimi projektami oraz wymianę opinii na ich temat
 • SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE PLM Services – serwis tworzący środowisko PLM, pozwalające na zarządzanie projektami i zasobami bezpośrednio z przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania
 • SOLIDWORKS Product Designer – aplikacja pozwalająca na parametryczne projektowanie części oraz złożeń, obsługująca moduł rysunków, arkuszy blach oraz walidacji projektu
 • SOLIDWORKS xDesign – nowe rozwiązanie do projektowania CAD 3D, które pozwala projektować na dowolnym urządzeniu (komputer/tablet) oraz w dowolnej lokalizacji, zapewniające tym samym użytkownikom mobilność i niezależność
 • 3DEXPERIENCE Marketplace  – platforma umożliwiająca współpracę i nawiązywanie transakcji pomiędzy projektantami/konstruktorami, a wykwalifikowanymi firmami produkcyjnymi z różnych branż na całym świecie

3DExperience Marketplace

Kolejną osobą występującą po CEO SOLIDWORKS była Florance Hu-Aubigny, która miała okazję przybliżyć możliwości nowego rozwiązania z portfolio 3DEXPEREIENCE, czyli SOLIDWORKS Marketplace.

3EXPERIENCE Marketplace to platforma zrzeszająca wytwórców i designerów w jednym miejscu. Ma ona z założenia ułatwić nawiązywanie kontaktów biznesowych i pozwolić znaleźć projektantom odpowiednich producentów, którzy są w stanie wyprodukować ich projekty. Platforma opiera się na 4 fundamentach:

 • Wiedza i Know-How – każdy producent musi spełniać standardy branżowe, aby formalnie zarejestrować się w bazie firm i móc otrzymywać zapytania ofertowe. Ma to zagwarantować udane transakcje biznesowe.
 • 3D jako uniwersalny język dla komunikacji – każda usługa wykorzystuje pliki 3D, które pozwalają wypełnić lukę między światem wirtualnym a rzeczywistym i poprawić efektywność współpracy z firmami na całym świecie.
 • Identyfikowalnośćtransakcje nawiązywane pomiędzy kupującymi i sprzedającymi są przetrzymywane w historii i dostępne w jednym miejscu.
 • Zarządzanie transakcjami od początku do końca3DEXPERIENCE Marketplace zarządza wszystkimi aspektami transakcji od początku do końca, w tym płatnościami, walutami, rachunkami, dostawami i innymi

3DEXPERIENCE Marketplace ma obejmować wszystkie aspekty tworzenia produktu, od wstępnej koncepcji  do gotowego wyrobu. Pierwsze 2 usługi dostępne dla Klientów to:

 • 3DEXPERIENCE Marketplace Make – zapewnia najbardziej bezproblemowy sposób tworzenia części i współpracy z wiodącymi producentami na całym świecie we wszystkich procesach produkcyjnych: drukowanie 3D, obróbka CNC, formowanie wtryskowe, blachy i wiele innych.
 • 3DEXPERIENCE Marketplace PartSupply – najbardziej wszechstronny i inteligentny internetowy katalog komponentów 3D

„Dream Big” – Innowacje w przemyśle

Kolejna prelekcja należała do Bernarda Charles, który w swoim wystąpieniu nawiązywał do idei tworzenia innowacji w przemyśle. Charles wspomniał, że dzisiejszym standardem nie jest skupianie się na przeszłości i projektowaniu dla niej, ale skupianiu się na przyszłości i wprowadzaniu innowacyjnych i nowych rozwiązań. Tylko takie podejście może zapewnić sukces powstających projektów, które będą w stanie zaspokoić obecne potrzeby ludzi. Podejście to zostało określone mianem renesansu przemysłowego – nowe produkty powstają jako wynik innowacji, wprowadzania nowych technologii i zaspokajania nowych potrzeb ludzi.

SOLIDWORKS xDesign

W dalszej części konferencji Kishore Boyalakuntla wraz z gościem Ed Gebo przedstawili szerzej rozwiązanie SOLIDWORKS xDesign. Gebo pełnił rolę konsultanta, który miał okazję przetestować nowe rozwiązanie CAD od Dassault Systemes. Jak się okazało jest ono bardzo intuicyjne, w szczególności dla użytkowników SOLIDWORKS, i nie wymaga ono wcześniejszego przygotowania by rozpocząć projektowanie. Rozwiązanie na ten moment pozwala szkicować, modelować 3D oraz przesyłać projekty do druku 3D. Jego niepodważalną zaletą jest możliwość używania na każdej platformie sprzętowej, co zapewnia bardzo dużą mobilność i niezależność użytkownikom programu.

SWUG Awards – nagrody społeczności SOLIDWORKS

Stałą częścią konferencji są też nagrody przyznawane członkom Grup Użytkowników SOLIDWORKS.  W tym roku Richard Doyle miał okazję nagrodzić Phil Shluder za jego nieprzerwane, coroczne uczestnictwo we wszystkich edycjach konferencji SOLIDWORKS World oraz przynależność do grupy użytkowników SOLIDWORKS od 2001 roku.

W trakcie konferencji wybrano również grupę roku użytkowników SOLIDWORKS , którą zostało Northheast Ohio, oraz lidera grupy roku, którym jest Tod Blacksher.

Projektowanie na przecięciu techniki i biologii

Ostatni punkt sesji generalnej konferencji należał do gościa specjalnego – Neri Oxman, która jest architektkom i projektantkom. Oxman zajmuje się na co dzień poszukiwaniem sposobów interakcji miedzy techniką produkcji cyfrowej a biologią. Pracuje na styku takich dziedzin jak projektowanie komputerowe, drukowanie przestrzenne, inżynieria materiałów i biologia syntetyczna, jej laboratorium odkrywa erę symbiozy pomiędzy mikroorganizmami, ludzkim ciałem, produktami, a nawet budowlami. Kobieta w trakcie swojej prezentacji mogła po krótce przybliżysz uczestnikom konferencji swoje spostrzeżenia nt. prowadzonych badań oraz otrzymanych produktów na ich drodze.