SOLIDWORKS Simulation – Wykrywanie karbu, punktu aktywnych naprężeń i punktu osobliwego naprężenia

HomeRozwiązaniaObliczenia

SOLIDWORKS Simulation – Wykrywanie karbu, punktu aktywnych naprężeń i punktu osobliwego naprężenia

Karb konstrukcyjny, Punkt aktywnego naprężenia, Punkt osobliwy naprężeń. Czasami jeszcze słyszę karb obliczeniowy. To nie są synonimy, dlatego dzisiaj zamiast opisu podam ich definicje.

Karb konstrukcyjny – element konstrukcji, który powoduje spiętrzenie naprężenia w danym miejscu,

Punkt osobliwy naprężeń – niedoskonałość odtworzenia modelu fizycznego w programie powodująca, obliczanie naprężeń dążących teoretycznie do nieskończoności.

Punkt aktywnych naprężeń –  naprężenia zmieniają się „lawinowo” na granicy dwóch elementów, potrzebne zagęszczenie siatki. Często mylony z Punktem osobliwym naprężeń,  bo można szukać p.o.n za pomocą tego narzędzia.

Poniższym filmem postaram się pokazać, jak to wygląda w SOLIDWORKS Simulation.