Konfiguracja Toolbox część 1/3: Integracja Toolbox ze środowiskiem PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Konfiguracja Toolbox część 1/3: Integracja Toolbox ze środowiskiem PDM

Konifguracja Toolbox ze środowiskiem PDM pozwala skutecznie poprawić jakość i wydajność pracy na wszystkich stanowiskach projektowych w firmie. W tym artykule opisana została instrukcja jak krok po kroku skutecznie skonfigurować biliotekę Toolbox z SOLIDWORKS PDM.
Aby przeprowadzić proces konfiguracji pierwszym krokiem, który należy wykonać jest przeniesienie folderu zawierającego pliki biblioteki Toolbox do wybranego przez nas miejsca w przechowalni PDM.  W tym celu należy zlokalizować folder SOLIDWORKS Data (zrzut ekranu 1), który domyślnie znajduje się w lokalizacji C:\SOLIDWORKS Data. Najlepszym miejscem do przechowywania konfiguracji Toolbox jest folder, w którym przechowywane są już zdefiniowane biblioteki i normalia (zrzut ekranu 2). WAŻNE! Folder należy zaewidencjonować (zrzut ekranu 3)

1

zrzut ekranu 1 – Folder zawierający elementy biblioteki Toolbox

2

zrzut ekranu  2– Przekopiowany Folder ‘SOLIDWORKS Data’ do przechowalni PDM

3

zrzut ekranu 3 – Zaewidencjonowanie skopiowanego folderu

Po wykonaniu powyższych czynności należy otworzyć panel Administracji PDM. Podczas logowania powinniśmy wybrać konto, które posiada pełne prawa administratorskie. W Głównym oknie znajdują się dwie interesujące nas pozycje – Toolbox oraz Użytkownicy zrzut ekranu 4). W zakładce Użytkownicy możemy zmienić prawa, które przysługują konkretnemu użytkownikowi – ważne jest prawo do aktualizacji ustawień Toolbox (zrzut ekranu 5).

4

zrzut ekranu 4 – Okno główne Administracji PDM

5

zrzut ekranu 5 – Nadawanie praw użytkownikom

Po określeniu praw użytkowników, przechodzimy do pozycji Toolbox dwukrotnie na nią klikając. W wyskakującym oknie (zrzut ekranu 6) należy określić ścieżkę folderu głównego Toolbox, który skopiowaliśmy do przechowalni (zrzut ekranu 7).

6

zrzut ekranu 6 –Określenie ścieżki folderu głównego Toolbox

7

zrzut ekranu 7 – określenie ścieżki dla folderu głównego Toolbox

Następnie otwieramy SOLIDWORKS, gdzie w opcjach systemu w zakładce Kreator otworów/Toolbox wskazujemy lokalizację Folderu Toolbox (SOLIDWORKS Data) w przechowalni (zrzut ekranu 8)

8

zrzut ekranu 8 – określenie ścieżki dla Folderu Toolbox w opcjach systemu

Po określeniu lokalizacji otrzymamy informację o konieczności wyewidencjonowania Bazy Danych – zatwierdzamy ten komunikat (zrzut ekranu 9). WAŻNE! Zmianę lokalizacji Folderu Toolbox, należy przeprowadzić na każdym stanowisku, które ma korzystać z plików z naszej przechowalni.

9

zrzut ekranu 9 – komunikat o konieczności wyewidencjonowania Bazy Danych, który należy zatwierdzić

Jeżeli poprawnie wykonaliśmy opisane czynności bibliote Toolbox powinna być w pełni z konfigurowana z PDM

Zachęcam do sprawdzenia pozostałych części artykułów o konfiguracji Toolbox, które można znaleźć w linkach poniżej:

CZEŚĆ 2
Konfiguracja Toolbox część 2/3: Instalacja i ustawienia wstępne dodatku Toolbox

CZEŚĆ 3
Konfiguracja Toolbox część 3/3: Opis ustawień dodatku oraz usuwanie atrybutów plików Toolbox