SOLIDWORKS – Tworzenie otworu na ścianie cylindrycznej za pomocą Kreatora Otworu

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Tworzenie otworu na ścianie cylindrycznej za pomocą Kreatora Otworu

Czasami zachodzi potrzeba wstawienia otworu na niepłaskiej lub zakrzywionej powierzchni – jak to zrobić? Podczas pozycjonowania otworu za pomocą operacji Kreatora otworów należy wstawić otwór za pomocą płaszczyzny szkicu 2D lub szkicu 3D. W dalszej części artykułu omówiona zostanie jedna i druga metoda tworzenia otworu na ścianie cylindrycznej.

Wstawianie Kreatora otworów na zakrzywionej powierzchni za pomocą szkicu 2D

Utwórz płaszczyznę odniesienia za pomocą Wstaw -> Geometria odniesienia -> Płaszczyzna, w której ma zostać wstawiony otwór. Jednym z przykładów odniesień w tworzeniu płaszczyzny odniesienia może być: (1) Styczna do zakrzywionej powierzchni i (2) Pod kątem do płaszczyzny (np. Płaszczyzna przednia).

Po wstawieniu płaszczyzny uruchom operacje Kreatora otworów, określ typ otworu, a następnie kliknij kartę Pozycje i wybierz nowo utworzoną płaszczyznę. W razie potrzeby można dodać wymiary do położenia, aby w pełni zdefiniować szkic z pozycją otworu.

Wstawianie Kreatora otworów na zakrzywionej powierzchni za pomocą szkicu 3D

Zacznij od wstawienia operacji Kreatora otworów, określ Typ otworu, a następnie kliknij kartę Pozycje i wybierz przycisk Szkic 3D.

Następnie najedź kursorem na zakrzywioną powierzchnię i kliknij, aby umieścić otwór. Umieszczenie otworu na powierzchni powinno stworzyć relację szkicu Na powierzchni.

Aby ustawić otwór w określonej wysokości lub pod pewnym kątem, można wstawić linie konstrukcyjne (używając relacji szkicu Wzdłuż X / Wzdłuż Y / Wzdłuż Z i Wspólne ) i można zdefiniować wymiar kątowy w celu ustawienia otworu pod pewnym kątem.

Właśnie nauczyłeś się dwóch metod wstawia otworów na zakrzywionej ścianie!