Scenariusz w SOLIDWORKS Composer

HomeRozwiązaniaKomunikacja Techniczna

Scenariusz w SOLIDWORKS Composer

Plik scenariusza (.smgSce) jest plikiem XML, który możemy edytować w różnych edytorach tekstu. Plik ten odnosi się do kluczy animacji dla wybranych aktorów. Gdy posiadamy dwa takie same pod złożenia, które chcemy w takim sam sposób zaanimować, możemy w łatwy sposób uprościć sobie pracę. W poniższym artykule wideo przybliżymy sobie zagadnienie związane z scenariuszem w SOLIDWORKS Composer.