SOLIDWORKS – Generator karty właściwości

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Generator karty właściwości

Generator karty właściwości jest autonomicznym narzędziem dostępnym w SOLIDWORKS, używanym do tworzenia dostosowanego interfejsu dla wprowadzania właściwości w plikach SOLIDWORKS.

Karty utworzone za pomocą Generatora karty właściwości pojawiają się w oprogramowaniu SOLIDWORKS na karcie Dostosowane właściwości  w Okienku zadań. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć różne szablony kart dla części, złożeń, rysunków i konstrukcji spawanych.

Jak korzystać z tego narzędzia przedstawiliśmy w poniższym filmie.