SOLIDWORKS: funkcja cofnij – zasady działania

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS: funkcja cofnij – zasady działania

1. Wstęp

Funkcja cofnij w programie SOLIDWORKS to narzędzie zaczerpnięte ze środowiska Microsoft. Działa niemalże identycznie jak np. w MS Word. Jednak w zależności od tego czy znajdujemy się w szkicowniku, w części, bądź złożeniu ilość „wycofanych” operacji jest różna.

2. Funkcja cofnij w Szkicowniku

Użycie Cofnij podczas szkicowania pozwala na usunięcie wykonanych przez nas operacji szkicownika (np. linia, inteligentny wymiar, dodaj relacje) w kolejności odwrotnej do kolejności dodawania. W przypadku próby cofnięcia wymiaru to po pierwszym użyciu CTRL+Z wartość wymiaru zostanie przywrócona do stanu przed wprowadzeniem przez nas zmian, a dopiero drugie CTRL+Z spowoduje usunięcie wymiaru.

3. Funkcja cofnij w Części

a. Edycja szkicu, na którym bazuje operacja

Jeżeli po edytowaniu szkicu, na którym bazuje operacja użyjemy cofnij to program ponownie wróci nas do edycji szkicu. Podczas edycji szkicu obowiązują zasady opisane w pkt. 2.

b. Tworzenie operacji

Sposób działania funkcji cofnij w przypadku utworzonych operacji (np. dodanie wyciągnięcia) jest zależny od tego czy dana operacja była zbudowana na szkicu. W przypadku np. operacji zaokrąglenia, która nie bazuje na szkicu funkcja cofnij spowoduje usunięcie operacji bez żadnych śladów.

Jeśli operacja bazowała na szkicu (np. wyciągnięcie wycięcia) to po użyciu cofnij pozostanie szkic na bazie którego została stworzona operacja. Koniecznie więc będzie ponowne użycie CTRL+Z aby po danej operacji nic nie pozostało.

4. Funkcja cofnij w złożeniu

W złożeniu szczególną uwagę należy zwrócić na używanie funkcji cofnij podczas tworzenia wiązań. W zależności od sposób tworzenia wiązań możemy usunąć jedno wiązań bądź cała grupę.

Pierwszy sposób tworzenia wiązań polega na utworzeniu grupy wiązań z menu „Wiązanie” przypiętym do okna dokumentu.

W taki sposób zdefiniowana grupa wiązań spowoduje, że po użyciu funkcji cofnij wszystkie wiązania zostaną usunięte. Dlatego ten sposób może być uciążliwy przy dodawaniu dużej ilości wiązań.

Korzystanie z funkcji cofnij jest mniej uciążliwe jeżeli dodajemy pojedynczo wiązania, używając menu kontekstowego, bądź z odpiętym menu Wiązanie do okna dokumentu. W takich przypadkach wiązania będą usuwane pojedynczo.

Aby być pewnym jakie operacje zostaną usunięte po skorzystaniu z funkcji cofnij, możliwe jest wybranie: Edycja -> Cofnij i w tym miejscu program dokładnie określa jaka operacja będzie cofnięta.

Należy pamiętać, że ponowić można jedynie elementy cofnięte w szkicu. W przypadku operacji i wiązań opcja: Edycja ->Ponów nie będzie dostępna.