Narzędzia formujące w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Narzędzia formujące w SOLIDWORKS

Narzędzia formowania to części działające jak tłoczniki, które zginają, rozciągają lub w inny sposób formują arkusz blachy, aby utworzyć takie operacje formowania, jak szczeliny, lance, odgięcia czy żebra. Narzędzia formowania możemy wstawiać tylko z Biblioteki projektu i możemy je stosować tylko do części arkusza blachy. Oprogramowanie SOLIDWORKS zawiera przykładowe narzędzia formowania części pozwalające na rozpoczęcie pracy. Są one przechowywane w katalogu: <katalog_instalacyjny>\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <wersja>\design library\forming tools. W filmie zostało pokazane jak przygotować własne narzędzia formowania.