SOLIDWORKS Costing – Kompleksowa wycena produktów

HomeRozwiązaniaDodatki

SOLIDWORKS Costing – Kompleksowa wycena produktów

Proces właściwego szacowania kosztów produkcji jest jednym z najistotniejszych elementów szeroko pojętego modelu biznesowego każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Właściwe określenie kosztów produkcji nie należy do prostych zadań ze względu na złożoność procesu technologicznego oraz dużą ilość zmiennych. W związku z tym, nieodzownym elementem na drodze szacowania kosztów staje się właściwe dobranie narzędzi, które uproszczą ten proces, przyspieszą, a także wyeliminują możliwość popełnienia błędu.

Odpowiedzią na potrzeby rynku w tym zakresie jest dodatek programu SOLIDWORKS Costing, który jest kompleksowym rozwiązaniem służącym do określania kosztów produkcji. Na naszym blogu pisaliśmy już o podstawowych funkcjach tego dodatku oraz o zaawansowanym szacowaniu kosztów. W tym artykule przedstawimy proces wyceny z użyciem tego narzędzia dla elementów złożonych – gotowych produktów (będących połączeniem wielu elementów pochodzących z różnych procesów produkcyjnych).

Rozpoczęcie pracy z SOLIDWORK Costing

Pierwszym krokiem w celu dokonania analizy cenowej złożenia jest otworzenie właściwego pliku, a następnie włączenie dodatku Costing (Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Kalkulacja kosztów COSTING). Następnie należy wybrać odpowiedni szablon, z którego korzystał będzie program w procesie wyceny.

W celu dokładnego zdefiniowania parametrów wyceny, użytkownik ma możliwość edycji samego szablonu złożenia, jak również wyboru szablonów dot. arkusza blach (patrz punkt 1) oraz obróbki skrawaniem (patrz punkt 2)
z których będzie korzystał program.

Edycję szablonów opisywaliśmy w naszych poprzednich artykułach. Tym razem zwrócimy uwagę jedynie na elementy szablonu złożenia. Edytując go, mamy możliwość dostosowania kilku parametrów, takich jak: operacje dostosowane (np. malowanie), ścieg spoiny, ścieg spoiny pachwinowej czy zakupione komponenty.

Po wybraniu odpowiednich szablonów należy kliknąć przycisk „Rozpocznij szacowanie kosztów”. Program automatycznie oblicza wszystkie elementy złożenia, podając wyniki (ceny) dla poszczególnych części oraz operacji w drzewie po lewej stronie ekranu.

W przypadku wystąpienia potrzeby wyceny danej części, korzystając z szablonu specjalnie przygotowanego (innego niż ten z którego korzystamy w złożeniu) należy przejść do edycji tej konkretnej części, klikając prawym klawiszem myszy na daną część, a następnie przechodząc do jej edycji.

W oknie programu otworzy się edytowana część, której wycenę można dokonać niezależnie. Po zapisaniu zmian, wynik kosztu dot. tej części zostanie automatycznie zaimportowany do kosztów złożenia w skład którego ta część wchodzi.

Kolejnym krokiem jest dostosowanie dodatkowych etapów wyceny, takich jak: operacje złożenia (np. montaż elementów). W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w folder „Operacje złożenia” drzewa a następnie wybrać „ Dodaj…”.

Dodając operację złożenia, należy wskazać elementy, które będą montowane w danej operacji oraz określić dla nich czas montażu (czas operacji) oraz koszt w jednostce czasu.

Po zatwierdzeniu zmian, program automatycznie oblicza koszt i podaje wynik
w prawym dolnym rogu ekranu.

Jedną z najistotniejszych zalet tego programu jest jego elastyczność i automatyczna przebudowa przy edycjach poszczególnych elementów złożenia. W przykładzie poniżej dokonano zmiany geometrycznej jednej z części (patrz poniżej).

Dodatek Costing automatycznie przeanalizował zmiany i zaktualizował wynik kosztów. Co więcej, przechodząc do analizy szczegółów obróbki części możemy podglądać kolejne etapy obróbki danego elementu (w tym przypadku skrawania).

Postępująca automatyzacja wielu dziedzin nowoczesnego przemysłu 4.0 nie może odbywać się bez innowacji w zakresie szybkich i celnych analiz kosztowych. Galopujące tempo zmian i potrzeba właściwego dostosowania profilu przedsiębiorstwa produkcyjnego do potrzeb rynku wymaga stosowania odpowiednich narzędzi do szacowania kosztów. Dodatek programu SOLIDWORKS Costing jest niewątpliwie istotnym i potrzebnym składnikiem każdego, nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego współpracującego z programami SOLIDWORKS.