SOLIDWORKS PDM – dodatek Dispatch

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – dodatek Dispatch

Dodatek Dispatch jest narzędziem pozwalającym na automatyzację zadań w SOLIDWORKS PDM. Dzięki możliwości jego konfiguracji, dodatek ten możemy przystosować do wielu typów zadań. Przykładami wielu możliwości dodatku może być zmiana nazwy lub lokalizacji plików.

Działanie, które zostanie wykonane przy pomocy dodatku  Dispatch może być aktywowane przez zadeklarowane zdarzenie lub działanie. Dla przykładu zdarzeniem takim może być zmiana stanu pliku.

Poniżej pokazano proste przykłady zadań wykonywanych przy pomocy Dispatch. Założeniem pierwszego pokazanego poniżej zadania było uzupełnienie nazwy pliku o nazwę projektu.

Poniżej pokazano efekt wykonania skryptu.


Innym ciekawym przykładem działania dodatku Dispatch może być zmiana lub uzupełnianie wybranej zmiennej na karcie danych plików. W pokazanym niżej przykładzie po uruchomieniu zadania SOLIDWORKS PDM poprosi nas o wybranie z listy standardowego komentarza dla każdego z zaznaczonych plików.