Pomiar momentu zginającego w SOLIDWORKS Simulation

HomeRozwiązaniaObliczenia

Pomiar momentu zginającego w SOLIDWORKS Simulation

Jeśli prowadzisz symulację celem sprawdzenia momentów zginających w podporach i nie masz pojęcia jak to zmierzyć, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Jako przykład niech posłuży nam zginanie pręta o długości 1 metra, zgodnie z poniższym schematem. Wartość siły skupionej wynosi 100 N.

W pierwszej kolejności, choć można to wykonać już po przeprowadzeniu symulacji, jest wstawienie Punktu leżącego na powierzchni umocowanej ściany. Najszybciej skorzystać z Punktu w oparciu o środek ściany (Wstaw -> Geometria odniesienia -> Punkt).

Zaznaczam, że pozycja punktu jest kluczowa! Musi on bowiem znajdować się dokładnie w podporze, na powierzchni umocowanej ściany. Na tej podstawie mierzona jest długość ramienia potrzebna do wyznaczenia momentu zginającego w podporze. Jeśli odsuniemy ten punkt to pomiar wartości momentu zginającego będzie nieprawidłowy!

Okej, jeśli etap przygotowania geometrii mamy już za sobą, to możemy przejść do SOLIDWORKS Simulation. Z racji precyzyjnie określonego tematu artykułu pominę w tym miejscu definicję badania, schematu umocowania i obciążenia. Zakładam po prostu, że każdy kto sięgnął po ten artykuł potrafi spokojnie, na podstawie wcześniej opisanego schematu, zdefiniować taką analizę.

Przejdę od razu do kluczowej opcji, która umożliwi nam pomiar momentu zginającego. Przechodząc do Właściwości badania (spod prawego klawisza myszy na głównym poziomie drzewka badania) włączyć musimy opcję Oblicz siły swobodnego obiektu.

Po włączeniu tej opcji badanie powinno zostać przeliczone ponownie!

Na Liście siły wynikowej (narzędzie dostępne spod prawego klawisza myszy na folderze Wyniki) dostępna będzie opcja Siła obiektu swobodnego, którą to kazaliśmy przed momentem obliczyć.

Zdefiniowany wcześniej Punkt podajemy jako odniesienie dla lokalizacji momentu, natomiast w kolejnym polu wyboru wskazujemy umocowaną Ścianę podpory.

Po aktualizacji poznamy wartość wypadkową (oraz składowe) momentu zginającego działającego na wskazanej ścianie.

Voile!