SOLIDWORKS Electrical – Drzewo komponentów, symbole i komponenty

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Drzewo komponentów, symbole i komponenty

Drzewo komponentów w programie SOLIDWORKS Electrical to jedno z podstawowych narzędzi do pracy w programie. Dzięki niemu, możemy dostrzec zalety cyfrowego wątku nie ograniczającego się tylko do projektów mechanicznych. Wdrożenie SOLIDWORKS Electrical pozwala projektantom elektrycznym czerpać korzyści ze zmniejszonego obciążenia zmianami projektowymi, szybszego tworzenia dokumentacji i automatycznej standaryzacji, z której wszyscy użytkownicy SOLIDWORKS są zadowoleni.

Drzewo Komponentów w SOLIDWORKS Electrical  zawiera pełną listę wszystkich komponentów i symboli w projekcie. Jakiekolwiek zmiany czy dodatki dodawane są do projektu w sposób automatyczny.

Sercem SOLIDWORKS Electrical jest połączenie i możliwe śledzenie drzewa komponentów, a dokładniej możliwość śledzenia w drzewie każdego elementu elektrycznego i mechanicznego w projekcie. Każdy symbol w projekcie łączy się z jednym z tych komponentów, zapewniając pojedynczy punkt odniesienia dla każdej części w projekcie. Alternatywnie komponenty nie muszą być powiązane z symbolami i można je dodawać wyłącznie do celów raportowania i zestawienia komponentów. To sprawia, że projekt SOLIDWORKS Electrical nie jest jedynie zbiorem danych graficznych a zmienia go w kompletną cyfrową replikę złożonego projektu.

Właściwości symbolu zawierają informacje importowane z biblioteki części producenta. Symbole można łatwo powiązać lub ponownie powiązać podczas procesu projektowania.

Drzewo komponentów nie działa jednak tylko jako lista zakupów dla twojego projektu; radykalnie zmniejsza również czas potrzebny na zmiany w projekcie. Łącząc symbole bezpośrednio z naszymi komponentami SOLIDWORKS Electrical automatycznie propaguje wszelkie zmiany w komponentach, symbolach lub ich okablowaniu do wszystkich innych odpowiednich symboli (nawet jeśli znajdują się na innym arkuszu rysunku). To automatyzuje zadania na wczesnym etapie, takie jak zarządzanie odsyłaczami lub dodawanie adnotacji symboli, a także może całkowicie wyeliminować potrzebę przeprowadzania kontroli użytkowania po zmianach w projekcie. Rezultatem jest standaryzacja w ramach twoich schematów i pewność, że złożone projekty pozostaną wolne od błędów we wszystkich swoich wersjach.

Rozwinięcie komponentów w drzewie pokazuje wszystkie powiązane z nim symbole. Proste polecenia „przejdź do” umożliwiają szybką nawigację między symbolami.

SOLIDWORKS Electrical usprawnia proces projektowania, dzięki czemu projektanci mogą pracować szybciej i wydajniej. Drzewo komponentów zapewnia użytkownikom pojedynczy punkt odniesienia dla każdego komponentu w ich projekcie i pozwala zaoszczędzić wiele godzin na poprawkach projektu poprzez pełną automatyzację procesu kontroli dokumentów.