Platforma 3DEXPERIENCE jako system PDM – Nowe spojrzenie na zarządzanie dokumentami w chmurze

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Platforma 3DEXPERIENCE jako system PDM – Nowe spojrzenie na zarządzanie dokumentami w chmurze

Kiedy zastanawiamy się jaki system klasy PDM wybrać dla firmy, pierwszym wyborem może być SOLIDWORKS PDM. Ale czy wiesz że Platforma 3DEXPERIENCE jest idealnym narzędziem do zarządzania dokumentacją? Myśląc o Platformie możemy wyobrażać sobie rozbudowane narzędzie w oparciu o system klasy PLM, nie biorąc pod uwagę faktu, że jest to rozwiązanie modułowe, które możemy dostosować do potrzeb użytkownika w taki sposób, aby zaspokoiło potrzeby jakie są wymagane od takiego systemu, bez konieczności opłacania modułów (tzw. ról), których nie potrzebujemy.

Jeżeli mówimy o Platformie 3DEXPERIENCE jako systemie klasy PDM wystarczą nam podstawowe role, czyli 3DSwymer (IFW-OC) oraz Collaborative Industry Innovator (CSV-OC), a także rola związana z aplikacją CAD jaką mamy wdrożoną w firmie, w przypadku SOLIDWOKS jest to Collaborative Designer for SOLIDWORKS (UES-OC). Alternatywnie, może to być również rola pozwalająca nam na korzystanie z SOLIDWOKRS już zintegrowanego z Platformą 3DEXPERIENCE, czyli SOLIDWORKS Connected w ramach roli 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard/Professional/Premium (XWA-OC/XWB-OC/XWC-OC).

Platforma 3DEXPERIENCE posiada również narzędzia do integracji z innymi aplikacjami CAD, m.in. z:

 • NX
 • Altium Designer
 • AutoCAD
 • CATIA V5
 • Creo Parametric
 • DraftSight
 • Inventor
 • Solid Edge

Platforma 3DEXPERIENCE obsługuje również pliki o innych, popularnych formatach takich jak pliki pakietu Microsoft Office, którymi możemy zarządzać w systemie. Konektor do pakietu Microsoft Office znajduje się w ramach roli Collaborative Industry Innovator (CSV-OC).

Przy pomocy kilku podstawowych ról możemy w pełnym zakresie objąć całą funkcjonalność „klasycznego” systemu PDM. Należy również zwrócić uwagę na to, że jest to system skalowalny, dzięki czemu wraz z rozwojem firmy istnieje możliwość rozbudowania systemu, dodania nowych ról i funkcji, bez potrzeby martwienia się o kompatybilność istniejących już plików lub ustawień, jak i przeprowadzania procesów integracji różnych systemów.

Przejdźmy zatem do przedstawienia podstawowych funkcji 3DEXPERIENCE PDM.

Przechowywanie plików

Pracując w Platformie 3DEXPEIRENCE pliki zapisywane są w chmurze na serwerach udostępnianych przez Dassault Systemes, które zapewniają bezpieczeństwo naszych danych poprzez spełnienie norm bezpieczeństwa. Dodatkowo nie musimy się martwić o architekturę serwerową w naszej firmie, ponieważ w tym rozwiązaniu jest ona zbędna.

Praca na plikach odpowiada metodyce działania SOLIDWORKS PDM. Tak jak w „klasycznym” systemie PDM działamy tutaj na plikach lokalnych, przez to nie występują opóźnienia czy problemy jeżeli będziemy mieli słabe łącze z Internetem w trakcie naszej pracy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Praca w zespole

W Platformie 3DEXPERIENCE mamy możliwość zablokowywania praw do edycji plików, dzięki temu możemy pracować na swoich plikach bez obawy, że zostaną one nadpisane. Doskonale sprawdza się to rozwiązanie w złożeniach, gdzie każdy użytkownik może pracować na oddzielnym elemencie złożenia nie przeszkadzając sobie nawzajem, a jednocześnie na bieżąco informując się o wprowadzonych modyfikacjach. Dodatkowo, złożenie czy rysunek mogą być tworzone w czasie, gdy inny konstruktor wciąż pracuje nad detalem. Wystarczy tylko wcześniej zablokować plik i wszelkie edycje pliku będą możliwe tylko przez nas.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Stan dojrzałości dokumentu jako składowa obiegu dokumentacji

Obieg dokumentacji na Platformie 3DEXPERIENCE jest bezpośrednio połączony ze stanami dojrzałości każdego z dokumentów. Każdy dokument może osiągnąć stan dojrzałości:

 • Private – plik w stanie prywatnym
 • In Work – plik w edycji / w trakcie prac
 • Frozen – plik zamrożony
 • Released – plik zatwierdzony
 • Obsolete – plik wycofany

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, diagram, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Plik znajdujący się w stanie „Private” może być edytowany tylko przez użytkownika, który uczynił go prywatnym. W stanie „In Work” mamy do czynienia z plikiem, który może być edytowany przez każdą osobę, która ma dostęp do przestrzeni, w której plik się znajduje. Kiedy plik zostanie przeniesiony do stanu „Frozen”, zablokowana zostaje możliwość edycji pliku oraz plik jest gotowy do sprawdzenia/zatwierdzenia. Stan „Released” informuje nas o tym, że plik został zatwierdzony. W tym stanie plik nie może być edytowany. Ostatnim stanem jest „Obsolete”, tutaj trafiają pliki, które zostały wycofane z użycia.

Zarządzanie rewizjami (poprawkami)

Platforma zapewnia nam również kontrolę nad rewizjami i zarządzanie nimi. Na Platformie 3DEXPERIENCE występują trzy funkcjonalności pozwalające na zarządzanie rewizją, rozróżniamy tutaj nową poprawkę (ang. New Revision), nową gałąź (ang. New Branch) i nowe poprawkę z (historycznej rewizji) (ang. New Revision From).

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, linia Opis wygenerowany automatycznie

Nowa poprawka \ New Revision

Nowa poprawka – opcja ta pozwala na stworzenie nowej rewizji naszego projektu. W oknie nowej poprawki pojawi się nam informacja o nowej poprawce, jak i możliwość dodania komentarza.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Nowa gałąź \ New Branch

Pozwala na stworzenie nowej gałęzi, która jest bezpośrednio powiązana z oryginalnym produktem, ale tworzy odrębną odnogę (np. koncepcję zmian w produkcie), która może być niezależnie rewidowana a następnie scalona z oryginalnym produktem, tworząc tym samym jego nową rewizję.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Oczywiście mamy w platformie pełną kontrole nad tym co dzieje się z naszymi rewizjami. Możemy zobaczyć historię poprawek razem z relacjami pomiędzy nimi.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Nowa poprawka z (historycznej rewizji) \ New Revision From

Opcja ta pozwala stworzyć nową rewizje na podstawie istniejących poprawek. Wybieramy tutaj strukturę odniesienia, z której będą zaciągane elementy do wybranej struktury źródłowej i na jej podstawie z podmienionych części zostanie stworzona nowa rewizja naszego złożenia.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, numer, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Platforma zawiera znacznie więcej możliwość jeżeli chodzi o rewizje, gdyż możemy porównywać złożenia listowo i graficznie. Istnieje również graficzne porównanie geometrii detali z różnych rewizji, aby na pierwszy rzut oka zauważyć jakie zmiany zostały wprowadzone. Te wszystkie opcje dalej nie wykraczają poza wcześniej wymienione trzy role.

Struktura produktu

Strukturą produktu można w łatwy sposób zarządzać z poziomu Platformy, która zwiera odpowiednie narzędzia do takiego zadania. Możliwe jest przeglądanie listy części wraz z podglądem na model złożenia, w celu znalezienia relacji pomiędzy komponentami lub informacji, gdzie dana część się znajduje. Znajdziemy tutaj przydatne informacje tj. czy dany element ma gotowy rysunek, czy podpięte są do niego dokumenty zewnętrzne oraz w jakim stanie znajdują się poszczególne części. Przez zastosowanie takiego rozwiązania możemy szybko przeglądnąć status naszego projektu i mieć pełną kontrolę nad tym na jakim etapie znajduje się.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Aplikacja daje nam możliwość eksportu listy materiałowej do pliku CSV. Z paska na dole ekranu wystarczy wybrać opcję eksporty do CSV. Trzeba natomiast pamiętać, że zostanie ona zaimportowana według struktury złożenia, tak więc części nie zostaną zsumowane, tylko pojawią się jako osobne wystąpienia. Do pracy na listach BOM platforma posiada oddzielne role.

Obraz zawierający tekst, Prostokąt, diagram, design Opis wygenerowany automatycznie

Wyszukiwanie zawartości oraz filtry 6WTags

Platforma 3DEXPERIENCE zawiera rozbudowaną wyszukiwarkę wzbogaconą o filtry 6WTags. Przez to możemy mieć jeszcze większą kontrolę nad naszym produktem.

Więcej informacji na temat 6WTags, możemy znaleźć w osobnym artykule:

https://solidmania.com/czym-sa-6wtags-na-platformie-3dexperience-zaawansowane-filtrowanie/

W ramach przykładu, chcemy zobaczyć, które części są zakupowe, a które wykonywane są przez nas. Wystarczy przejść do 6WTags, wybrać interesujący nas filtr, w przykładzie wybieramy „Wytwarzalne\pozyskiwane” oraz w opcjach zaznaczamy polecenie „koloruj”. Platforma pokoloruje nam listę. W taki sposób od razu widzimy, że na żółto pokolorowane zostały części wytarzane, a na niebiesko części zakupowe.

Konwersja do innych formatów

Platforma umożliwia nam automatyczną konwersję plików przy pomocy aplikacji Derived Format Converter do formatów: STEP, PDF, DXF, DWG, TIF. Z poziomu administracji możemy ustawić do jakiego formatu mają się konwertować pliki w trakcie ich zapisu.

Podsumowanie

Platforma 3DEXPERIENCE jest idealnym rozwiązaniem posiadające funkcjonalności systemu klasy PDM z możliwością ich rozszerzenia do funkcjonalności systemu klasy PLM. Daje nam wiele możliwości zarządzania dokumentacją, pracą w zespole nad jednym projektem, czy przygotowywaniem struktur produktu. Decydując się na to rozwiązanie, nie musimy przejmować się architekturą serwerową w firmie czy bezpieczeństwem naszych plików, ponieważ to wszystko dostajemy w ramach Platformy 3DEXPERIENCE. Platforma, jako całość, jest narzędziem bardzo skalowalnym, pozwalającym na zakup wyłącznie modułów, których potrzebujemy w danym momencie, w oparciu o funkcje użytkowników jakie pełnią w przedsiębiorstwie. Dzięki takiemu podejściu, rozwój systemu o nowe funkcjonalności/moduły nie stanowi wyzwania oraz nie wymaga wykonywania integracji systemów między sobą. Dzięki temu wdrażanie się w Platformę może odbywać się stopniowo, bez potrzeby opanowywania wielu rozwiązań na raz.