SOLIDWORKS: Configurator Publisher

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS: Configurator Publisher

Jednym z narzędzi jakie znajdziemy w SOLIDWORKS jest Configurator Publisher.  Czym tak naprawdę jest wspomniane narzędzie? W jego oknie dialogowym możemy zdefiniować dostosowany menedżer właściwości PropertyManager do wybierania konfiguracji części i złożeń. Ten menedżer właściwości PropertyManager jest używany podczas dodawania komponentu do złożenia w SOLIDWORKS lub podczas pobierania modelu z 3D ContentCentral. Jak korzystać z Configurator Manager dowiecie się w poniższym filmie.