Obraz administracyjny SOLIDWORKS – instalacja skonfigurowanego oprogramowania na wielu komputerach

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Obraz administracyjny SOLIDWORKS – instalacja skonfigurowanego oprogramowania na wielu komputerach

Przedsiębiorstwa, które dojrzewają do konieczności analizy procesów zachodzących wewnątrz firmy w celu zlokalizowania i usprawnienia miejsc przestoju

Przedsiębiorstwa, które dojrzewają do konieczności analizy procesów zachodzących wewnątrz firmy w celu zlokalizowania i usprawnienia miejsc przestoju oraz źródeł występowania błędów w mniejszym stopniu skupiają się na etapach projektowania i zależnościach w nich występujących.

Często wynika to z braku jasnych wytycznych co do procesu projektowania, nieporządku w dokumentacji, braku standaryzacji używanych narzędzi.

Bardzo często w grupie konstruktorów znajduje się jeden, który przygotowuje szablony rysunków, ustala własną bibliotekę Toolbox, bazę materiałów dostosowanych i wszystkie elementy, które usprawnią jego pracę nad kolejnymi projektami. Część firm już wspiera się doświadczeniem takiego konstruktora mianując go kierownikiem działu, administratorem CAD lub PDM.

Organizacja pracy działu konstrukcyjnego jest uzależniona także bardzo mocno od działu IT firmy, a konkretnie od uprawnień jakie dostają użytkownicy w ramach domeny co do instalacji programów, możliwości wprowadzania zmian, dostępu do określonych lokalizacji sieciowych.

W niniejszym artykule będę chciał pokazać jak można sprawnie połączyć pracę obu działów, skrócić czas poświęcony przez obie strony na instalacje, aktualizację i uporządkowanie wszystkich narzędzi i ustawień jakie są dostępne w ramach programów w obrębie produktów Dassault Systèmes.

Przygotowanie środowiska do rozdysponowania obrazu administracyjnego

Z założenia obraz administracyjny ma być wstępnie skonfigurowanym wzorem pojedynczej stacji roboczej, która ma zostać powielona na resztę stanowisk. Oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, możemy utworzyć kilka wzorów i utworzyć grupy komputerów, które powinny otrzymać specyficzne ustawienia i programy.

1. W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac musimy utworzyć miejsce, w którym będziemy przechowywać utworzone konfiguracje. W tym celu możemy stworzyć katalog, który następnie udostępnimy w sieci firmowej. W moim przypadku będzie to katalog SOLIDWORKS Admin.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

2. Należy sprawdzić czy aplikacje, które będziemy wywoływać będą miały możliwość zapisywania i modyfikacji plików wewnątrz niego. Najczęściej jeżeli tworzymy katalog na głównej partycji systemowej wystarczy usunąć atrybut folderu tylko do odczytu.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

3. Jeżeli będziemy chcieli, aby każdy komputer, który będzie wykorzystywał obraz administracyjny, zapisywał logi z procesu instalacji, musimy dodatkowo nadać uprawnienia do zapisu w tym folderze użytkownikom.

4. Następnie pobieramy pakiet instalacyjny SOLIDWORKS z naszej strony internetowej https://solidexpert.com/pobierz-solidworks/ lub bezpośrednio ze strony producenta.

5. Pliki instalacyjne zawierają wszystkie składniki z jakich będziemy korzystać.

6. Jednocześnie na jednym z komputerów administrator CAD powinien przygotować dodatkowe pliki, które będzie chciał rozdysponować na poszczególnych komputerach, listę programów i dodatków jakie będą na nich instalowane oraz listę lokalizacji plików jakiej chce używać w programie

Tworzenie obrazu administracyjnego

1. Tworzenie obrazu rozpoczynamy od uruchomienia setup.exe z folderu instalacyjnego z uprawnieniami administratora.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

2. Zazwyczaj w tym miejscu jako typ instalacji wybieraliśmy instalację indywidualną, tym razem zaznaczamy pozycję Obraz administracyjny. Wyświetlone opcje podpowiadają nam również, że jeżeli w przyszłości będziemy chcieli zaktualizować komputery będziemy mogli użyć przygotowanego wcześniej obrazu jako wzoru dla instalacji nowszej wersji przez co zaoszczędzimy czas na rekonfigurację zazwyczaj tych samych ustawień.

3. Zaczniemy od nowego obrazu administracyjnego, wybieramy przycisk dalej.

4. W wyświetlonym oknie musimy wprowadzić klucze licencji dla wszystkich produktów jakie chcemy później rozdysponować. Nie ma różnicy czy mamy klucz licencji SNL czy wiele kluczy licencji stanowiskowych, ważnym jest żeby dla zaznaczonych produktów wpisać klucz, który będzie umożliwiał dodanie składnika instalacji do obrazu administracyjnego.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

5. Kolejna strona będzie zawierać podsumowanie wybranych przez nas produktów. Jeżeli wolna przestrzeń dyskowa nie jest dla Państwa problemem, a planujecie w przyszłości korzystać z produktów SOLIDWORKS, na które obecnie nie macie Państwo licencji można je dodać do składników obrazu administracyjnego aby nie trzeba było go aktualizować o niezbędne pliki, wystarczy tylko edytować konfigurację obrazu i dopisać odpowiedni numer seryjny kiedy przyjdzie na to czas.

6. Po pozytywnej weryfikacji wszystkich kluczy produktów wybieramy lokalizację, w której zostaną zapisane pliki i wybieramy przycisk Utwórz teraz.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

7. Jeżeli używamy licencji SNL wpisujemy też port oraz nazwę serwera, z którego domyślnie mają być pobierane licencje, to ustawienie będzie przypisane do wszystkich grup konfiguracyjnych jednak również może być zdefiniowane indywidulanie w kolejnych krokach.

8. Po wygenerowaniu obrazu możemy zaznaczyć opcję Pokaż mi jak zainstalować ten obraz na kliencie. Wybierając przycisk dostosuj obraz przechodzimy do konfiguracji.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Konfigurowanie obrazu administracyjnego

1. Edytor ustawień powinien zostać otwarty po zakończeniu programu instalacyjnego. Możemy go również wywołać przechodząc do lokalizacji, w której zapisywaliśmy pliki. Aplikacja edytora to sldAdminOptionEditor.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

2. Po uruchomieniu edytora powinniśmy widzieć poniższe okno.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

3. W górnej części okna będziemy mieli dostęp do najważniejszych narzędzi. W pierwszej kolejności możemy zdefiniować grupę komputerów w sieci. Tak jak w SOLIDWORKS PDM uprawnienia możemy nadawać dla pojedynczych użytkowników i grup, w taki sam sposób definiujemy ustawienia dla grup komputerów w obrazie administracyjnym.

4. W celu dodania nowej grupy wybieramy przycisk Nowa grupa.

5. Następnie podajemy jej nazwę.

Obraz zawierający zrzut ekranu, monitor Opis wygenerowany automatycznie

6. W kolejnym kroku zaznaczamy nazwę grupy i dodajemy do niej komputer.

7. W zależności od konfiguracji naszej sieci mamy kilka możliwości definiowania listy komputerów, które chcemy przypisać do grupy.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Dla pojedynczych stacji roboczych, dla których nie stosowano wzoru nazewnictwa możemy wpisać nazwę komputera.
Jeżeli stacje mają statyczne IP lub IP z założonego zakresu adresów możemy skorzystać z drugiej i trzeciej opcji.
Jeśli natomiast komputery znajdują się w jednej grupie roboczej Windows możemy wybrać przycisk Dodaj wiele komputerów i wskazać te, które chcemy dodać do grupy.

8. Po dodaniu wszystkich interesujących nas komputerów możemy przejść do ich konfiguracji.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

9. Zakładamy, że nie chcemy, aby dwa pierwsze komputery STG-1 oraz STG-2 miały instalowany program SOLIDWORKS Simulation oraz Flow Simulation.

Nie będziemy dla nich tworzyć oddzielnej grupy. Po prostu odznaczymy dla nich pozycje z nazwami programów. Aby edytować opcje dla zaznaczonej stacji lub grupy należy wcisnąć przycisk oznaczony strzałką.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

10. Dodatkowo musimy też wykluczyć produkty z sekcji Oprogramowanie do zainstalowania.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

11. Na wszystkich komputerach zostanie ustawiona wspólna lokalizacja biblioteki Toolbox. Jeżeli Toolbox był wcześniej używany i rozbudowany w poprzedniej wersji SOLIDWORKS zostanie on zaktualizowany. Możemy skopiować całą jego zawartość do wspólnej lokalizacji np. w folderze SOLIDWORKS Admin oraz wskazać ją jako docelową dla wszystkich użytkowników.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

12. Na koniec jeszcze będziemy chcieli żeby wszystkie komputery miały takie same ustawienia SOLIDWORKS, czyli oznaczenia kolorami, ustawienia przebudowy plików, etc. W tym celu najlepiej przygotować i przetestować całą konfigurację na komputerze, na którym uruchomiony jest edytor obrazu administracyjnego.

13. Ostatecznie zaznaczamy całą grupę komputerów i w sekcji Opcje instalacji klienta wybieramy opcję Użyj pliku ustawień (jeśli istnieją) lub ustawień domyślnych oprogramowania SOLIDWORKS.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

14. Możemy też modyfikować ustawienia z poziomu panelu Uruchom Administratora ustawień… gdzie mamy dostęp do każdego ustawienia indywidualnie.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

15. Pozycja oznaczona numerem 1 włącza rozdysponowanie ustawienia dla wskazanej grupy lub komputera, pozycja 2 blokuje możliwość jego modyfikacji podczas użytkowania.

16. Ustawienia można zapisać na koniec do pliku we wspólnej lokalizacji.

17. Równocześnie będziemy chcieli, żeby każdy komputer w grupie Komputery sali szkoleniowej miał przypisane domyślne szablony pliku części, rysunku i złożenia oraz odpowiednie formaty arkuszy rysunków. Możemy określić ścieżki do lokalizacji plików jakie będą przypisane od razu po instalacji.

W tym celu przechodzimy do pozycji Lokalizacje plików i ustawiamy wymagane ścieżki.

18. Jeżeli zablokujemy możliwość zmiany lokalizacji plików lub jakąkolwiek inną opcję na kolejnej karcie będziemy mieli możliwość podania danych kontaktowych administratora oraz możemy ustalić hasło, które umożliwi zmianę ustawień w razie konieczności.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

19. W tej samej sekcji możemy też zdefiniować automatyczną aktywację produktów po zakończonej instalacji.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

20. Wracając na chwilę do sekcji opcji administracyjnych możemy wymusić generowanie wspomnianego wcześniej loga instalacji dla każdej stacji roboczej, pozwoli to w późniejszym czasie na weryfikację poprawności instalacji.

21. W szczególności dla użytkowników domenowych warto także zaznaczyć opcję Uruchom instalację jako inny użytkownik. Pozwoli to na użycie konta administratora lokalnego lub domeny na czas wykonania instalacji.

22. Dla firm korzystających z przechowalni PDM dodatkowo można też określić typ licencji oraz dodatki instalowane z klientem SOLIDWORKS PDM.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

23. Dla użytkowników Programów SOLIDWORKS Electrical również można zdefiniować wspólny serwer elementów.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Implementacja obrazu administracyjnego

Po ukończonej konfiguracji mamy możliwość automatycznego oraz ręcznego rozdysponowania programów.

1. Rozmieszczenie automatyczne wymaga określenia godziny instalacji, oraz poświadczeń wewnątrz grupy roboczej, które umożliwią instalację.

2. Po wybraniu przycisku rozmieść zostaniemy poproszeni o wskazanie lokalizacji, w której znajdują się wymagane pliki. W tym miejscu wybieramy folder główny z lokalizacji sieciowej – nie z udostępnionego folderu na dysku lokalnym.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

3. Kiedy implementacja automatyczna często wiąże się z koniecznością szczegółowej konfiguracji sieci oraz grupy roboczej znajdujących się w niej komputerów, tak rozmieszczanie ręczne jest wygodniejsze oraz wydajnościowo korzystniejsze.

  • Po pierwsze wszystkie pliki znajdujące się w lokalizacji sieciowej podczas wymuszenia automatycznej implementacji mogą być używane jednocześnie przez wszystkie komputery – co może prowadzić do zwielokrotnienia czasu instalacji oraz zwiększa prawdopodobieństwo przesyłu uszkodzonych fragmentów plików w sieci.
  • Po drugie wszystkie automatycznie aktualizowane komputery muszą być aktywne lub wybudzone przez sieć aby instalacja w ogóle się odbyła.
  • Po trzecie nie ma też konieczności nadawania uprawnień do korzystania z kontrolek ActiveX w opcjach internetowych Windows.

4. Opierając się na własnym doświadczeniu zalecamy, aby korzystać z ręcznej metody instalacji, która polega na wysłaniu zbiorczego maila z lokalizacją pliku instalacyjnego i pliku aplikacji HTML.

5. Możemy też oczywiście otworzyć dysk sieciowy oraz wywołać instalację na konkretnej stacji roboczej w dowolnym czasie.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

6. Wybierając plik aplikacji HTML otwiera nam się okno, w którym mamy możliwość wybrania sposobu deinstalacji starej wersji SOLIDWORKS, oraz uruchomienia skonfigurowanego instalatora.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

7. Wybierając przycisk Zainstaluj teraz produkty SOLIDWORKS w zasadzie wywołujemy plik startswinstall.exe. W tym momencie instalator nie będzie nas o nic pytał, rozpocznie proces wgrywania plików i dokonywania wymaganych modyfikacji rejestrów Windows.

8. Po ukończonej instalacji na komputerach klienckich możemy sprawdzić log instalacji z każdej ze stacji aby sprawdzić czy wszystkie składniki zostały zainstalowane bez problemu.

Implementacja obrazu administracyjnego

Podsumowując tworzenie obrazu administracyjnego wymaga poświęcenia zdecydowanie mniej czasu niż instalacje indywidualne na każdej stacji roboczej.

Nadanie gotowej, ograniczonej co do możliwości konfiguracji instalacji pozwala na wyeliminowanie szeregu błędów podczas przygotowywania dokumentacji końcowej produktu, umożliwia kontrolę nad przeznaczeniem i miejscem użytkowania zakupionych numerów seryjnych produktów SOLIDWORKS.