SOLIDWORKS: Szkic wielokonturowy

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS: Szkic wielokonturowy

Czasem trudno odnaleźć się w gąszczu linii.

Operacje bryłowe wspierają jednak możliwość wyboru konturu szkicu.

Znajdowane są obszary do najbliższej granicy lub wyodrębnione przez kontur.

Do wskazywania mniejszych szczelin można użyć Lupy.

Granicę obszaru stanowią punkty przecięć oraz styczności.

Jeszcze kilka obszarów..

.. i logo gotowe!