DraftSight – sieciowy model pracy

HomeRozwiązaniaProjektowanie

DraftSight – sieciowy model pracy

Ogromną zaletą w korzystaniu z programu jest możliwość współdzielenia licencji przez parę osób. Już od dwóch użytkowników do kilkudziesięciu korzystanie z licencji wg modelu sieciowego pracy jest zasadne i może przynieść wymierne korzyści.

Warto wiedzieć

Usieciowiony DraftSight jest dostępny w dwóch wersjach:

Enterprise 

Enterprise PLUS

opis funkcji     – wszystkie funkcje z wersji Enterprise
    – Modelowanie 3D
    – Wiązania 2D
     – Import i konwersja plików PDF

 

Można zadać sobie pytanie… czy potrzebuję licencję na rok? wybierz CZASOWĄ

Czy potrzebujesz licencję na dłużej? wybierz WIECZYSTĄ

Czy chcesz mieć dostęp do wsparcia technicznego i aktualizacji? wybierz licencję Z SUBSKRYPCJĄ

Wszystkie wymienione warianty dostępne są w ramach licencjonowania programu –
pakiety

Dobry model pracy

Na poniższym diagramie został przedstawiony model pracy dedykowany dla 4 osób. Ujęte zostało, że prace projektowe będą wykonywane w znacznej mierze w biurze na komputerach firmowych, które z zasady nie przemieszczają się. Technicznie też oznacza to, że komputery muszą znajdować się we wspólnej sieci LAN i „wzajemnie się widzieć”.

W modelu zostało też uwzględnione, że w specjalnych sytuacjach pracownicy będą mogli wykonywać pracę z domu, albo ogólnie mówiąc poza siedzibą firmy. Taka praca z założenia będzie mogła odbywać się w pełnym wymiarze godzinowym, a pracownik będzie korzystał z dodatkowego komputera – laptopa – z zainstalowanym programem i usługą VPN.

Komputer z zainstalowaną usługą sieciową – serwer – powinien być włączony przez cały czas.

Serwerem może być również jeden z komputerów biurowych, ale wówczas należy pamiętać, że gdy urządzenie będzie wyłączone, to nie będzie można uruchomić programu na żadnym z komputerów.

Gdy firma dysponuje 8 komputerami (oprócz serwera), obowiązuje zasada dostępu do licencji kto pierwszy ten lepszy. Usługa serwerowa odpowiednio zarządza i monitoruje wykorzystanie zasobów. Gdy wszystkie 4 licencje będą użyte (np. dwie na maszynach w biurze i dwie poprzez połączenie VPN) to 5 próba uruchomienia programu będzie odrzucona.

Ciekawym i użytecznym rozwiązaniem jest możliwość zdefiniowania w programie czasu, po którym licencja na skutek bezczynności wróci automatycznie na serwer. Dzięki temu można zabezpieczyć się na sytuacje, w których osoba korzystająca z licencji zapomni zamknąć program.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Swoboda w działaniu

Omawiany model pracy przede wszystkim został zaprojektowany tak, aby nie było problemów
z dostępem do licencji. Jest również wygodny dla zespołu ludzi i przy odpowiednim skonfigurowaniu niezawodny w swoim działaniu.

W przypadku gdyby do zespołu projektowego doszła 5 osoba, czynności włączenia jej do tej struktury nie stanowiłoby jakichś specjalnych trudności. I to bez względu na to, czy miałaby pracować na komputerze stacjonarnym czy na laptopie poza siedzibą firmy.

W przypadku włączenia 6 osoby i kolejnych jest to dalej technicznie możliwe, ale wymagać będzie pewnej reorganizacji pracy i ustaleń co do dostępu do programu.

Wypożyczanie licencji

Model sieciowy dopuszcza również wypożyczenie licencji. Szczególnie w przypadku prac priorytetowych można skorzystać – w pewnym sensie – z zarezerwowania licencji na wyłączność. Wówczas użytkownik „otrzymuje” licencję na komputer i wie, że będzie mógł dysponować programem w sposób niezakłócony przez określony czas. Taka rezerwacja eliminuje sytuację, że ktoś może zabrać licencję.

Warto też wspomnieć, że wypożyczenie licencji daje bardzo użyteczną formę pracy z programem w terenie; tj. na budowie czy w hali. Wówczas bez względu na to czy mamy dostęp do łącza internetowego, czy nie, program uruchomi się (tryb OFF-LINE).

Do obsługi procesu wypożyczania licencji i zwrotu należy skorzystać z programu:
SolidNetWork License Manager. Jest to aplikacja dostępna w systemie Windows po zainstalowaniu programu w wersji licencyjnej SNL; nie jest wprost widoczna, należy uruchomić ją z poziomu systemu Windows.

Wypożyczanie licencji obejmuje czynności:

 1. Wskazanie zakładki – Pożyczanie licencji
 2. Wybór programu/wersji
 3. Określenie daty do kiedy program ma być wypożyczony – nie dłużej niż 30 dni.
 4. Potwierdzenie ustawień i akceptacja wypożyczenia
 5. Informacja o stanie licencyjnym programu
 6. Zwrócenie licencji przed czasem

Najważniejsze informacje:

 1. Warto przed wdrożeniem programu w wersji sieciowej zapoznać się z bieżącymi wymaganiami technicznymi. Co roku producent oprogramowania publikuje wskazówki dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania na nim zainstalowanego.
  Wymagania systemowe Draftsight
 2. Serwer powinien być włączony cały czas –
  monitoruje procesy, pozwala na wypożyczanie i zwracanie licencji
 3. Usługa serwerowa wymaga instalacji oddzielnego programu.
 4. Komputery powinny być dostępne w jednej sieci LAN lub posiadać skonfigurowaną usługę VPN
 5. Zdecydowanie zalecamy, aby wypożyczanie licencji odbywało się gdy serwer i komputer-klient są w jednej sieci LAN. Próby wykonania tej czynności podczas połączenia VPN mogą skończyć się „zagubieniem” licencji na dłuższy czas. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule.
 6. Podczas planowania i wdrożeń modelu sieciowego; szczególnie gdy jest większa liczba użytkowników, warto określić grafik pracy dotyczący wykorzystania licencji. Tak, aby wykluczyć sytuacje, w których mogłyby pojawić się kolizje – chęć wykorzystania jednej licencji przez większą liczbę osób.