Nowości DraftSight 2024

HomeProjektowanie

Nowości DraftSight 2024

9 listopada 2023 roku swoją premierę miał program DraftSight 2024. W najnowszej wersji programu pojawiły się nowe funkcjonalności, które znacząco wpływają na komfort użytkowników podczas pracy nad dokumentacją płaską oraz projektami 3D.

1. Nowy interfejs programu

Została dodana nowa przestrzeń robocza, o nazwie „Ogólny profil CAD”. Grupuje ona najpotrzebniejsze i najczęściej wykorzystywane przez użytkowników funkcje programu. Nowa przestrzeń robocza posiada siedem zakładek dzięki, którym użytkownicy będą mogli zoptymalizować swoją pracę, dzięki szybkiemu dostępowi do najistotniejszych funkcjonalności.
Przestrzenie robocze wykorzystywane w poprzednich wersjach programu są dalej dostępne dla użytkowników, którzy są do nich przyzwyczajeni. Dalej można korzystać z interfejsu „Drafting and Annotation”, „Classic” oraz w wersji Premium i Enterprise Plus – „3D Modeling”.

2. Nawigator widoków

Kolejną nowością jest dodanie do programu DraftSight 2024 opcji nawigatora widoków. Jest to kompas wyświetlany w przestrzeni roboczej, pozwala on na sprawne przełączanie się między różnymi widokami (np. widok Góra, Dół, Prawa strona, Przód, itd.). Nawigator pomaga w pracy z rysunkami 3D, ale dzięki możliwości obrotu rzutni o zadany kąt, ułatwia pracę z rysunkami 2D. W każdej chwili umożliwia również powrót do pozycji wyjściowej widoku. Zarówno o widoczności nawigatora jaki i jego pozycji możemy decydować zmieniając jego ustawienia.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

3. Paleta narzędzi

Umożliwia tworzenie własnych palet narzędzi, które mogą posłużyć do zoptymalizowania pracy. Poza grupowaniem najczęściej używanych narzędzi czy poleceń w programie DraftSight, paleta pozwala na zapisywanie np. bloków, stylów wymiarowania, stylów linii oraz kreskowań. Dzięki tym funkcjom, użytkownicy mogą przygotować swoje własne palety z najczęściej używanymi stylami czy blokami, które będą mogły zostać wykorzystane przy każdym otwartym projekcie. W ten sposób użytkownicy mogą przygotować sobie środowisko pracy, które zunifikuje projekty, nad którymi pracują oraz pozwoli zaoszczędzić czas poświęcany na edycję stylów i bloków przy każdym rysunku.

Paleta narzędzi dostępna jest dla użytkowników wersji Premium oraz Enterprise Plus.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie graficzne Opis wygenerowany automatycznie

4. Menadżer warstw

W nowej wersji programu DraftSight 2024 menadżer warstw zostaje wyświetlony jako nowa karta w panelu bocznym programu, a nie jak w poprzednich wersjach w nowym oknie dialogowym. Pozwala to na wygodny podgląd i możliwość zarzadzania warstwami, bez zasłaniania przestrzeni roboczej przez nowe okno programu.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie graficzne Opis wygenerowany automatycznie

5. Scal warstwy

Do menadżera warstw została dodana funkcja scal warstwy. Pozwala ona na połączenie ze sobą co najmniej dwóch warstw. Warstwy mogą zostać połączone na już istniejącą warstwę, którą możemy wybrać z listy lub podczas scalania możemy dodać zupełnie nową warstwę. Dodatkowo podczas scalania możemy zdecydować co ma się stać ze scalanymi warstwami, czy mają zostać w rysunku czy mają zostać usunięte.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, obwód, Oprogramowanie graficzne Opis wygenerowany automatycznie

6. Możliwość dodawania wielu odniesień rysunków

Kolejnym usprawnieniem w programie jest możliwość dodawanie wielu dołączonych rysunków poprzez wskazanie folderu, w którym się znajdują. W poprzedniej wersji aby dołączyć kilka rysunków należało wskazywać i dodawać je pojedynczo do projektu. Obecnie można w szybki sposób dołączyć do programu cały folder, co znacząco przyspiesza pracę w programie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

7. Eksport arkusza

Do najnowszej wersji DraftSight 2024 została dodana możliwość eksportowania arkuszy rysunków w postaci plików DWG. Umożliwia to pełną edycję tak zapisanego arkusza rysunkowego.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

8. Utwórz płaską migawkę

Dodana została funkcja umożliwiająca tworzenie płaskich rzutów rysunkowych, które są wykonywane na podstawie modelu 3D. Dzięki niej w łatwy sposób można przygotować rzuty do dokumentacji płaskiej, dla elementu wykonanego w 3D.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

9. Możliwość konwersji boku kreskowania na łuk

W programie DraftSight 2024 dodana została możliwość przekształcenia płaskiego boku obszaru kreskowania na łuk, bez konieczności wchodzenia w edycję samego kreskowania.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie graficzne Opis wygenerowany automatycznie

Powyżej zostały wylistowane najważniejsze nowości wprowadzone w programie DraftSight w najnowszej wersji 2024. Zapraszam Państwa do samodzielnego przetestowania nowych funkcjonalności. W przypadku problemów z aktualizacją oprogramowania proszę o kontakt z naszym wsparciem technicznym, poprzez stronę SOLIDEXPERT HELPDESK.

Chciałbym również przypomnieć, że mogą Państwo przetestować oprogramowanie przez 30 dni za darmo. Pakiet instalacyjny mogą państwo pobrać z naszej strony: Pobierz DraftSight – Pełna Wersja lub Demo 30 Dni Free Darmowa Aktywacja (solidexpert.com).