Nowości CAMWorks 2019 – wersja SP0.1

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Nowości CAMWorks 2019 – wersja SP0.1

Dostępna jest już najnowsza wersja CAMWorks 2019 SP0.1, w której dodano kilka usprawnień. We wcześniejszych wersjach opcjonalne programy (CAMWorks View i CAMWorks Virtual Machine) zawsze były instalowane bez względu na to czy były używane czy też nie. Poza tym nie mieliśmy informacji o ilości potrzebnego miejsca do ich zainstalowania. Podobnie było z instalacja pakietu językowego (innego niż domyślny język angielski), nie było informacji o ilości potrzebnego miejsca.

Od CAMWorks 2019 SP0.1 Menadżer instalacji dostarcza następujące informacje oraz pozwala na:

  • wyświetlenie obowiązkowych składników instalacji oraz wybranie pozostałych składników, wraz z informacją ile każdy z nich potrzebuje wolnej przestrzeni dyskowej,
  • w sekcji wyboru języka, pojawia się ilość potrzebnego miejsca na dysku do zainstalowania danej wersji językowej,
  • w ostatnim oknie przed rozpoczęciem samego procesu instalacji, dostajemy podsumowanie ustawień instalacji

Rys. 1. Okienko wyboru składników instalacji

Rys. 2. Okienko wyboru języka

Rys. 3. Okienko podsumowania

Kolejna z nowości dotyczy już typowych usprawnień programu. Od wersji 2019 SP0.1 wybierając jako wzór obróbki VoluMill dla operacji Obróbki zgrubnej, mamy możliwość użycia obróbki resztek do generowania ścieżek. Dzięki temu możemy wykorzystać technologię wysokowydajną do obróbki resztek, mając do wyboru obróbkę OWT (możemy wybrać, które operacje będą uwzględniane przy liczeniu resztek) lub „Poprzednia resztka”.

Rys. 4. Możliwość wyboru obróbki resztek dla operacji VoluMill

Rys. 5. Obróbka resztek z wykorzystaniem VoluMill

Ostatnia z nowości dotyczy wyświetlenia informacji o otworze gwintowanym w drzewku Własności. We wcześniejszych wersjach aby podejrzeć jakie są parametry w strategii Gwintowania („Thread”) dla własności otworu musieliśmy wejść w Parametry tej własności. Teraz te informacje są widoczne od razu w drzewku Własności, zaraz obok nazwy strategii.

Rys. 6. Okienko parametrów otworu

Od wersji CAMWorks 2019 SP0.1 informacje o rodzaju otworu gwintowanego są widoczne w drzewku Własności.

Rys. 7. Podgląd parametrów gwintu w drzewku Własności

Opis naprawionych błędów i lista usprawnień zgłaszanych przez użytkowników jest dostępna w pliku pdf po instalacji programu w poniższej lokalizacji.

Start >>CAMWorks2019x64>>Resolved CPR’s.

Zachęcamy do pobrania i instalacji najnowszej wersji CAMWorks z naszej strony:

Pobierz CAMWorks
Owocnej pracy ! 😊