Problem z eksportem rysunku do DWG/DXF lub wydruku do PDF w SOLIDWORKS – zobacz jak go rozwiązać

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Problem z eksportem rysunku do DWG/DXF lub wydruku do PDF w SOLIDWORKS – zobacz jak go rozwiązać

Zauważyłeś u siebie problem podczas eksportu Rysunku do DWG/DXF lub wydruku do PDF? W takim razie zobacz koniecznie co jest jego przyczyną i jak sobie z nim poradzić.

SKUTKI: 

– po zapisie do pliku DWG/DXF rysunek pozbawiony jest Widoków (rys. 1)
– w pliku PDF Widoki zapisane są jako obrazy bitowe, a nie jak powinny – wektorowo (rys. 2)

rys

Rys.1. Puste widoki w pliku DWG/DXF

  rys2

Rys.2. „pikseloza” pliku PDF

ŹRÓDŁO:

Podczas zapisu Rysunku .slddrw do pliku DWG/DXF lub wydruku do PDF, wszystkie Widoki wyświetlane muszą być w „Wysokiej jakości” (jakość krawędzi modelu przedstawionego na Widoku)
Jakość krawędzi ustawić można we Właściwościach danego Widoku rysunkowego w belce Styl wyświetlania (rys. 3).

rys3

Rys. 3. Jakość robocza wyświetlania Widoku

O tym, że Widok wyświetlany jest w Jakości roboczej świadczy symbol „pioruna” (rys. 4) przy kursorze, który znajduje się w obszarze danego Widoku.

rys4

Rys. 4. Symbol „pioruna”

OBJAWY:

Nie da się włączyć Wysokiej jakości wyświetlania krawędzi modelu

PRZYCZYNA: 

Na Widoku znajduje model 3D (Część/Złożenie), którego geometria zawiera błędy.
Konstruktorzy najczęściej dopuszczają do błędów geometrii w modelach Arkuszy blach oraz modelach Importowanych.
W celu zlokalizowania wadliwych komponentów włączyć należy dwie opcje Wydajności systemu SOLDWORKS (rys. 5), są to:

  • Weryfikacja przy przebudowie (włącz zaawansowane sprawdzanie obiektu)
  • Ignoruj samo-przecięcie dla niektórych operacji arkusza blachy

rys5

Rys. 5. Opcje systemu

  • Arkusze blach – najczęstszym błędem projektowym, który generuje problem eksportu Rysunku, jest wzajemne wnikanie odgięć blachy (rys. 6)

rys6

Rys.6. Przykład odgięcia

Po przebudowie modelu (Ctrl+Q) ujawnią się odgięcia, które są źródłem problemów (rys. 7)

rys7

Rys. 7. Komunikat błędu

  • Geometria importowana – Diagnostyka importu, naprawa i Sprawdzenie powinny być bezwzględnie przeprowadzane dla obiektów importowanych.
    Pozostawieni jakichkolwiek błędów (rys. 8) skutkować może problemami podczas eksportu Rysunku

rys8Rys. 8. Sprawdzenie geometrii