NESTINGWorks – rozłóż elementy na arkuszu materiału i zminimalizuj straty

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

NESTINGWorks – rozłóż elementy na arkuszu materiału i zminimalizuj straty

NESTINGWorks jest narzędziem opracowanym przez GEOMETRIC TECHNOLOGY. Służy do optymalnego ułożenia elementów na arkuszu, tak aby zminimalizować straty materiału w czasie procesu wytwarzania. Dodatek do niedawna dostępny był jako CAMWorks Nesting, obecnie pod ujednoliconą nazwą NESTINGWorks. Jest bardzo prostym i intuicyjnym modułem w pełni zintegrowanym z SOLIDWORKS. Gdy potrzebujemy wyciąć projektowany detal, NESTINGWorks automatycznie pomoże znaleźć optymalny rozkład elementu na powierzchni, tak aby zmieścić jak najwięcej detali oszczędzając przy tym sam materiał. Efektem pracy programu będą: plik złożenia z ułożonym detalem oraz plik DXF. Informacje te można wykorzystać później do wygenerowania ścieżki dla obrabiarki wycinającej te elementy.

Jak korzystać z NESTINGWorks?

Dodatek po instalacji pojawi się jako zakładka w SOLIDWORKS pt. NESTINGWorks. Po otwarciu naszego elementu, w Menadżerze Poleceń, wybieramy pierwszą z lewej strony ikonę Create Nest Job.

r1

Rys. 1. Nowa zakładka NESTINGWorks

W naszym przypadku wykorzystujemy tylko jeden element, ale można również dodać wiele różnych części, wycinanych z tego samego arkusza np. gdy ich kształt umożliwia dodatkowe wykorzystanie materiału. W takim przypadku wybieramy zamiast Create Nest Job ikonę Nest by Folder. Zaznaczamy wtedy katalog, w którym znajdują się interesujące nas pliki. Następnie, ich zestaw możemy dowolnie skonfigurować, zmienić częstość ich występowania lub niektóre wykluczyć.

Wracając do naszego elementu, w nowo powstałym oknie można zdefiniować parametry rozmieszczenia.

r2

Rys. 2. Parametry rozłożenia elementów

Można tu ustawić grubość materiału (Thickness) oraz min. ilość elementów (Quantity), którą chcemy uzyskać.

Na następnej zakładce, Sheet data, czyli dane arkusza, grubość (Thickness) ustawiła się automatycznie na taką jak w poprzedniej zakładce. Wybieramy następnie jego rozmiar. Możemy skorzystać ze standardowych lub wprowadzić własny. Następnie klikamy Add sheet, aby dodać arkusz do listy. Możemy tu też zaznaczyć opcję zapisu do pliku DXF. Wybieramy stworzony arkusz i klikamy OK.

r3

Rys. 3. Parametry arkusza

W ostatniej zakładce, Options możemy wybrać jeszcze odległość jaka ma być zachowana między elementami (Part to part distance).

r4

Rys. 4. Dodatkowe opcje

Na koniec widzimy rozmieszczone elementy jako złożenie w SOLIDWORKS. Oczywiście, program posiada więcej opcji, które wspomogą nas w procesie technologicznym. Powyżej przedstawiono najprostszą ścieżkę rozmieszczania elementów na arkuszu materiału. Jak wspomniano wcześniej, na jej końcu możemy otrzymać plik typu DXF lub z powstałego złożenia stworzyć rysunek.

NESTINGWorks znajduje się w ofercie firmy SOLIDEXPERT. Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem szczegółowy nt. wspomnianego modułu zapraszamy do kontaktu  12 626 06 00 lub camworks@solidexpert.com.

r5

Rys. 5. Rozlokowanie elementów na arkuszu

Inne przykłady zastosowania NESTINGWorks:

NW 5

Rys. 6. Przykłady rozmieszczeń elementów za pomocą programu NESTINGWorks