Tworzenie makro w SOLIDWORKS Electrical

HomeRozwiązaniaElektryka

Tworzenie makro w SOLIDWORKS Electrical

Czym jest Makro?

Makro są to zdefiniowane wcześniej symbole, obwody lub rysunki przechowywane w naszych bibliotekach. Dużą zaletą stosowania makra względem popularnego kopiuj-wklej jest fakt, że makro dostępne jest w każdym projekcie już istniejącym, bądź nowo utworzonym. Rozwiązanie to znacząco skraca czas potrzebny do projektowania obwodów elektrycznych. Prostym przykładem może być standardowy schemat połączeniowy silnika trójfazowego.