Narzędzie porównania wersji plików SOLIDWORKS w przechowalni PDM

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Narzędzie porównania wersji plików SOLIDWORKS w przechowalni PDM

Potrzebujesz sprawdzić jakie zmiany nastąpiły w najnowszej rewizji części? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie!

Aby uruchomić narzędzie porównania plików w programie SOLIDWORKS, musimy uruchomić program, kliknąć Narzędzia>Porównaj.

p1

W celu porównania ze sobą modeli 3D używamy narzędzi Dokumenty, Operacje oraz Geometria.
Możemy również porównywać rysunki, listy materiałowe złożeń lub rysunków (LM). Wszystkie te narzędzia dostępne są również na pasku Narzędzia > Porównaj.


Możemy porównywać ze sobą dwa różne złożenia/części. Jeśli korzystamy z systemu SOLIDWORKS PDM, mamy możliwość porównania ze sobą dwóch różnych rewizji/wersji tych samych złożeń/części. W celu porównania ze sobą dwóch różnych rewizji/wersji zaznaczamy opcję W obrębie przechowalni SOLIDWORKS PDM.

p2

Porównanie dokumentów – porównywane są właściwości dwóch dokumentów SOLIDWORKS (lub dwie konfiguracje/wersje tego samego dokumentu). Narzędzie to identyfikuje właściwości pliku, właściwości specyficzne dla dokumentu i właściwości dokumentu.

p3

Porównanie operacji – identyfikuje różnice w operacjach bryłowych, włącznie z właściwościami wyglądu (kolory, optyka i tekstura) pomiędzy dwiema wersjami tej samej części (lub dwiema konfiguracjami tej samej części). Operacje są porównywane według nazw i typów. Jeżeli operacje w tych dwóch częściach mają te same nazwy i typy, narzędzie połączy te operacje w pary i porówna ich indywidualne parametry.

p4

Operacje są klasyfikowane w trzech kategoriach:

  • Identyczne operacje. Takie same nazwy i typy oraz identyczne wartości parametrów.
  • Zmodyfikowane operacje. Takie same nazwy i typy, z różnymi wartościami parametrów.
  • Unikatowe operacje. Unikatowe nazwy i typy.

p5

Porównanie geometrii – Porównuje dwie części (lub dwie konfiguracje tej samej części) i identyfikuje różnice pomiędzy dwoma wersjami tej samej części. Narzędzie wykonuje zarówno porównanie ścian, jak i porównanie objętości.

Przy porównaniu geometrii, należy wybrać Wyrównaj części, aby porównać geometrycznie podobne obiekty zlokalizowane w różnych pozycjach względem początku układu współrzędnych.

p7

Zmodyfikowane i unikatowe ściany są podświetlane różnymi kolorami w obszarze graficznym. Identyczne ściany zachowują swe pierwotne kolory.

p7

Narzędzie Porównaj geometrie działa zarówno w odniesieniu do modeli bryłowych, jak i powierzchniowych. Możemy porównać dwa modele powierzchniowe tylko dla porównania ścian.

Porównanie LM – Porównuje tabele List materiałów (LM) z dwóch dokumentów SOLIDWORKS. Można porównać tabele LM z dwóch złożeń, dwóch rysunków lub złożenia i rysunku.

p8

Narzędzie wyszczególnia brakujące i dodatkowe wiersze i kolumny, oraz uszkodzone wiersze (jest to niefortunna nazwa, ponieważ jako uszkodzone wiersze listowane są wiersze, które różnią się między porównywanymi Listami materiałów).

p9