Certyfikacja SOLIDWORKS krok po kroku

HomePomocSubskrypcja

Certyfikacja SOLIDWORKS krok po kroku

OSTATNIA AKTUALIZACJA: PAŹDZIERNIK 2021

Jak dobrze wiemy certyfikaty SOLIDWORKS są świetnym potwierdzeniem umiejętności pracy w programie i stanowią punkt odniesienia podczas pierwszej ich oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które na co dzień w swojej pracy korzystają z SOLIDWORKS,  już nawet po 3 miesiącach doświadczenia mogą przystąpić do pierwszego egzaminu. Oferta dostępnych egzaminów SOLIDWORKS jest bogata i obejmuje podstawowe jak i zaawansowane tematy. Zainteresowane osoby mogą wybierać spośród  certyfikatów: CSWA, CSWP, CSWE, CEPA, CSDA, CSWSA-S, CSWPA- Sheet Metal, CSWPA- Weldments, CSWPA- Surfacing, CSWPA- Mold Tools. CSWPA- Drawing Tools, CSWP-S.

Krok 1. Weryfikacja umiejętności

Który egzamin jest odpowiedni dla moich umiejętności? Pełna lista dostępnych egzaminów SOLIDWORKS wraz z ich opisem i poruszaną tematyką znajduje się na stronie producenta. Po przejściu do niej i kliknięciu w dany egzamin pojawi się strona ze szczegółami na jego temat. Poniżej krótki opis.

 • CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) potwierdza podstawową wiedzę nt. programu SOLIDWORKS i tak naprawdę jest pierwszym egzaminem zdawanym przez konstruktorów.
 • CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) Certyfikowany Profesjonalista SOLIDWORKS  to osoba, która potwierdziła swoje zaawansowane umiejętności.
 • CSWE (Certified SOLIDWORKS Expert) Certyfikowany Ekspert SOLIDWORKS jest osobą, która z łatwością korzysta z funkcji i operacji pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów związanych z modelowaniem.
 • CPPA (Certified Enterprise PDM Administrator) Certyfikowany Administrator Enterprise PDM to osoba, która z powodzeniem zaliczyła egzamin z administrowania SOLIDWORKS Enterprise PDM na poziomie zaawansowanym i jest w stanie zarządzać wdrożeniem SOLIDWORKS Enterprise PDM w swojej firmie.
 • CSWA-Sustainability (Certified Sustainable Design Associate) użytkownik, który posiada certyfikat CSDA wyróżnia się na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy dzięki temu, że może wykazać swoją wiedzę na temat zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania na środowisko.
 • CSWA-Simulation – certyfikat CSWA-S (Certified SOLIDWORKS Associate-Simulation) poświadcza posiadanie wiedzy na temat podstaw analizy naprężeń i stosowania metody elementów skończonych (MES).
 • CSWPA-Sheet Metal – zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Sheet Metal (CSWPA-SM) potwierdza, że dana osoba pozytywnie przeszła sprawdzian z umiejętności wykorzystywania narzędzi do pracy przy arkuszu blachy dostępnych w SOLIDWORKS.
 • CSWPA-Weldments – zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Weldments (CSWPA-WD) udowadnia, że użytkownik posiada kwalifikacje do wykorzystywania narzędzi do połączeń spawanych dostępnych w SOLIDWORKS.
 • CSWPA-Surfacing – zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing (CSWPA-SU) potwierdza posiadanie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi to tworzenia skomplikowanych powierzchni.
 • CSWPA-Mold Tools – zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Tools (CSWPA-MT) potwierdza, że użytkownik posiada kompetencje do korzystania z dostępnych w SOLIDWORKS narzędzi do form.
 • CSWPA-Drawing Tools – zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools (CSWPA-DT) poświadcza umiejętności wykorzystywania narzędzi dostępnych w SOLIDWORKS do tworzenia dokumentacji płaskiej.
 • CSWP-Simulation – egzamin The Certified SOLIDWORKS Professional – Simulation (CSWP-S) sprawdza zrozumienie ogólnych zasad symulacji i narzędzi do symulacji dostępnych w SOLIDWORKS.
 • CSWP-MBD – ukończenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Model Based Design (CSWP-MBD) pokazuje, że z powodzeniem uczestnik egzaminu zademonstrował swoją zdolność do korzystania z funkcji i narzędzi SOLIDWORKS MBD.
 • CSWP-CAM – ukończenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional CAM (CSWP-CAM) pokazuje, że z powodzeniem uczestnik egzaminu zademonstrował zdolność do korzystania z funkcjonalności i narzędzi SOLIDWORKS CAM.
 • CSWA-Electrical – certyfikat Certified SOLIDWORKS Associate – Electrical (CSWA-E) pokazuje, że z powodzeniem wykazałeś się zrozumieniem zasad funkcjonalności SOLIDWORKS Electrical i zasad inżynierii elektrycznej.
 • CSWA-Additive Manufacturing – ukończenie egzaminu Certified Additive Manufacturing Associate potwierdza podstawową wiedzę nt. dzisiejszego rynku druku 3D.
 • Platform Explorer Associate – ukończenie egzaminu 3DEXPERIENCE Platform Explorer Associate  potwierdza podstawową wiedzę nt. platformy 3DEEXPERIENCE.

certyfikaty

Krok 2. Jak przygotować się do egzaminu SOLIDWORKS

Co muszę zrobić jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu? Zanim przystąpimy do egzaminu, ważne jest odpowiednie przygotowanie do niego. Zaleca się, aby każda osoba odbyła szkolenie SOLIDWORKS min. z podstaw pracy w programie oraz dodatkowo posiadała praktyczną wiedzę w tym zakresie. Z doświadczenia 3-6 miesięcy pracy wystarczą. Oczywiście udział w szkoleniu nie jest obowiązkowy, jednak powszechnie zalecany. Zainteresowane osoby tą formą nauki programu mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Autoryzowanych Dystrybutorów SOLIDWORKS, które prowadzone są w ich Centrach Szkoleniowych SOLIDWORKS. Przykładowo firma SOLIDEXPERT prowadzi szkolenia w Centrach Szkoleniowych w Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. Dostępne szkolenia oraz terminy znajdziesz w sekcji Szkolenia SOLIDWORKS 

Szkolenia to nie jedyna forma przygotowania do egzaminu SOLIDWORKS. Platforma MySOLIDWORKS wyszła naprzeciw użytkownikom programu udostępniając odpowiednie kursy przygotowujące do konkretnych egzaminów SOLIDWORKS. Każdy z kursów składa się z kilkudziesięciu lekcji, które mają nam pomóc w przyswojeniu tematyki danego egzaminu. Kursy przygotowujące do egzaminów CSWx są dostępne w dodatkowo płatnym pakiecie MySOLIDWORKS Professional.

cswx kursy

Krok 3. Zakup egzaminu

Mam odpowiednią wiedzę do egzaminu, co dalej? Jeżeli umiejętności pracy w SOLIDWORKS kwalifikują nas do któregoś z egzaminów to w kolejnym etapie możemy wykupić taki egzamin. Robimy to online. W tym celu przechodzimy na stronę dedykowaną certyfikacji SOLIDWORKS i odnajdujemy interesujący nas certyfikat. Aby zakupić interesujący nas egzamin należy kliknąć przycisk „Take the Exam”. Pozycja zostanie dodana do wirtualnego koszyka. Postępujemy zgodnie z poleceniami na stronie sklepu. Po zakupie otrzymamy mailem potwierdzenie zakupu, kod egzaminu oraz instrukcję przystąpienia do niego.

Krok 4. Założenie konta i przystąpienie do egzaminu

Kod egzaminu otrzymałem, jak teraz z niego skorzystać? Kiedy jesteśmy gotowi przechodzimy do platformy 3DEXPERIENCE Certification Center, czyli m.in. Centrum Certyfikacyjnego SOLIDWORKS. Pobieramy ze strony i instalujemy na swoim komputerze program TesterPro Client.
tester pro
Uruchamiamy go i przy pierwszym użyciu tworzymy swoje konto, które w późniejszym czasie będziemy wykorzystywać do zdawania kolejnych egzaminów.
 

Wybieramy rozwiązanie, którego dotyczyć ma certyfikacja.

W celu odbycia egzaminu wpisujemy voucher, który otrzymaliśmy mailem. Pojawi się egzamin, który wykupiliśmy. Kliknięcie w niego spowoduje rozpoczęcie egzaminu. Uwaga, do odbycia egzaminu potrzebny będzie nam włączony SOLIDWORKS. Czas trwania oraz ilość pytań uzależniona jest od rodzaju egzaminu. Po jego ukończeniu od razu otrzymamy informację zwrotną o wyniku egzaminu.

Krok 5. Walidacja certyfikatu

Zdałem egzamin, co z moim certyfikatem? Informacja na temat zdanego egzaminu oraz numer identyfikacyjny certyfikatu są przesyłane na maila. Należy skopiować podany w mailu numer, a następnie w platformie Virtual Tester/ Validate Certificate wkleić go, aby dokonać walidacji certyfikatu.
W zakładce Certificates pojawi się zdany certyfikat, który możemy ściągnąć na swój komputer i wydrukować.
 

Egzaminy za darmo? Tak, dla Klientów z aktywną Subskrypcją SOLIDWORKS!

Firma  posiadająca program wraz z aktywną subskrypcją ma możliwość skorzystania z bezpłatnego egzaminu podstawowego (CSWA), zaawansowanego modelowania (CSWP, CSWP-SMTL, CSWP-SURF, CSWP-MTLS, CSWP-WLDM, CSWP-DRWT lub CSWSP-FEA) i analizy (CSWSA-FEA, CSDA lub CEPA). Dowiedz się jak otrzymać Voucher na darmowy egzamin

Darmowa certyfikacja CSWA i CSWP dla posiadaczy subskrypcji

Nie zdałeś egzaminu, co teraz?

W przypadku niezaliczenia egzaminu, ponowne przystąpienie do niego możliwe jest po upływie minimum 30 dni. Przy każdym kolejnym podejściu wymagane jest również ponowne wykupienie egzaminu.

Jeżeli masz więcej pytań dotyczących certyfikacji, zapraszamy do kontaktu z SOLIDEXPERT.