Collaborative Designer for Solid Edge – Jak działa konektor łączący 3DEXPERIENCE z Solid Edge

HomeRozwiązania3DEXPERIENCE

Collaborative Designer for Solid Edge – Jak działa konektor łączący 3DEXPERIENCE z Solid Edge

Tworzenie udanych produktów wymaga efektywnej, wielodyscyplinarnej współpracy, aby napędzać innowacje i sprostać wymaganiom czasowym. Współpraca jest trudna w przypadku tworzenia komponentów produktu w różnych aplikacjach CAD. Wymiana plików projektowych stwarza możliwość popełnienia błędów, naraża dane na ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz zmniejsza kontrolę i świadomość zmian w projekcie. W konsekwencji cierpi na tym produktywność i innowacyjność projektantów, którzy prawie 30% czasu poświęcają na zadania niewnoszące wartości dodanej. Dzięki pracy na platformie 3DEXPERIENCE można:

  • bezpiecznie udostępniać dane projektowe, zespoły mogą się natychmiast połączyć, uzyskać dostęp i współpracować z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu,
  • pracować wydajniej, dzięki możliwości szybkiego wyszukiwania, ponownego wykorzystania
    i zarządzania zadaniami współpracy z poziomu środowiska CAD.

Collaborative Designer for Solid Edge to rola dedykowana użytkownikom Solid Edge, która zapewnia bezpośrednie połączenie programu Sold Edge z platformą 3DEXPERIENCE. Dzięki niej konstruktorzy otrzymują dostęp do pełnej funkcjonalności platformy 3DEXPERIENCE i zapewniają sobie możliwość niezakłóconej wymiany danych projektowych.

Jak z niej korzystać? Jeśli po zainstalowaniu roli nie pojawi się ona automatycznie, można ją przywołać aktywując okienko 3DEXPERIENCE PLM Services.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

W skład Roli wchodzą trzy aplikacje:

Obraz zawierający diagram Opis wygenerowany automatycznie

Wymagane role to:

3DSwymer (dawniej Collaborative Business Innovator)
Collaborative Industry Innovator

Solid Edge Connector umożliwia selektywne zapisywanie aktywnych lub wszystkich otwartych projektów. Pasek postępu zawiera szczegóły procesu w tle. Dostarcza informacji zwrotnych podczas zapisu.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Podręczny interfejs użytkownika daje dostęp do takich możliwości jak: Zapisz, Blokuj, Odblokuj, Ponownie załaduj z serwera, Zastąp poprawką, Dojrzałość, Nowa poprawka, Zastąp zawartość, Zastąp wybrane zastąpienie, Zastąp wszystkie wystąpienia, Pobierz atrybuty, Właściwości.

Szczegółowy opis funkcji można znaleźć w artykule ‘Collaborative Designer for Inventor – omówienie konektora łączącego 3DEXPERIENCE z Autodesk Inventor’.

Synchronizacja atrybutów

Przez interfejs „xCAD PLM Collaboration” Administrator może zdefiniować atrybuty, które powinny być kopiowane z plików Solid Edge do obiektów 3DEXPERIENCE (przy zapisie) i odwrotnie (przy otwarciu). Przy zapisie do 3DEXPERIENCE, mapowanie będzie uwzględniane i wartości odpowiednich atrybutów z plików Solid Edge będą kopiowane do obiektów 3DEXPERIENCE. Przy otwieraniu z 3DEXPERIENCE mapowanie będzie uwzględniane i wartości odpowiednich atrybutów z obiektów 3DEXPERIENCE będą kopiowane do plików Solid Edge.

Dzięki aplikacji 3D Search mamy dostęp do pełnych możliwości wyszukiwania na platformie 3DEXPERIENCE (6WTags) z poziomu Solid Edge.

Zarządzanie danymi – Blokowanie I odblokowywanie dokumentów

Blokowanie projektu w 3DEXPERIENCE daje użytkownikowi wyłączne prawo do modyfikacji projektu

Operacje te podlegają dostępowi i uprawnieniom. Po zablokowaniu dokumentu pojawia się przy nim ikona zamkniętej kłódki. Do czasu odblokowania, jedynie osoba blokująca ma możliwość jego edycji. Nie można blokować dokumentów w stanie Released.

Zarządzanie stanem dojrzałości

W sekcji Lifecycle dolnego paska menu znajduje się polecenie Dojrzałość.

Można go użyć do zmiany stanu dojrzałości pojedynczego / wielu obiektów w tym samym czasie. Więcej o stanach dojrzałości można znaleźć w tym artykule (podpunkt 2).

Organizacja danych – Zakładki

Tworzenie nowej przestrzeni roboczej jest możliwe, dzięki zakładkom podczas zapisywania projektu na platformie 3DEXPERIENCE. Zakładki można organizować dodając do nich podkategorie.

Aby móc utworzyć nowy obszar roboczy zakładki, trzeba mieć przypisane odpowiednie uprawnienia.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Aplikacje oparte na przeglądarce

Dzięki Collaborative Designer for Solid Edge otrzymujemy dostęp do wszystkich danych Solid Edge eksponowanych poprzez aplikacje platformy na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych.

Collaborative Designer for Solid Edge umożliwia udostępnianie danych projektowych i wzbogaca Solid Edge o wbudowane aplikacje do zarządzania produktywnością i cyklem życia. Łączy Solid Edge z platformą 3DEXPERIENCE, umożliwiając bezpieczne współdzielenie danych projektowych w całym przedsiębiorstwie. Używanie wspólnej struktury produktu dla wszystkich użytkowników CAD pomaga skrócić czas wprowadzania produktu na rynek, dzięki efektywnej współpracy.

Korzystając z Collaborative Designer for Solid Edge, projektanci mogą zapisywać dane na platformie 3DEXPERIENCE, uzyskać dostęp do możliwości zarządzania i wyszukiwania komponentów. Poza podstawowym zarządzaniem dokumentami, mogą oni również utrzymywać historię rewizji, zarządzać zadaniami i zmianami, uzyskiwać dostęp do powiązanych dokumentów, organizować zawartość i komunikować się ze współpracownikami, a wszystko to z poziomu interfejsu Solid Edge.

Jeśli chcieliby Państwo przetestować platformę 3DEXPERIENCE to w tym artykule znajdują się wszystkie szczegóły na ten temat.

Zachęcamy do testów! W przypadku pojawienia się pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.