DraftSight Mechanical – Nowy pakiet dla projektowania mechanicznego

HomeRozwiązaniaProjektowanie

DraftSight Mechanical – Nowy pakiet dla projektowania mechanicznego

Pierwsze spojrzenie

Wraz ze światową premierą oprogramowania DraftSight 2023 na rynku ukazała się również nowa wersja programu – DraftSight Mechanical. Jest to kolejne oprogramowanie z portfolio firmy Dassault Systèmes przeznaczone do projektowania 2D i 3D plików w formacie *DWG.

Rys. Ogólny widok interfejsu programu DraftSight Mechanical.

DraftSight Mechanical został opracowany, aby wspierać użytkowników oprogramowania CAD 2D podczas wykonywania projektów elementów mechanicznych. Wersja DraftSight Mechanical zawiera w sobie te same funkcjonalności, które oferują wersje DraftSight Premium i DraftSight Enterprise Plus, ale są one dodatkowo wzbogacone o nowe opcje ułatwiające i przyspieszające pracę.

W wersji Mechanical programu na wstążce operacji pojawiły się dwie nowe zakładki: „Zawartość mechaniczna” i „Adnotacja mechaniczna”. Na tych dwóch zakładkach znajdują się tematycznie zgrupowane funkcje – zarówno te nowe, jak i te już dostępne w innych wersjach programu. Można także znaleźć zmodernizowane operacje przygotowane specjalnie dla wersji Mechanical.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, monitor, ekran Opis wygenerowany automatycznie

Rys. Dostępne biblioteki standardów projektowych.

Warto zaznaczyć, że DraftSight Mechanical zapewnia obsługę najpopularniejszych standardów projektowych tj. ISO, DIN, ANSI, JIS czy BSI. Umożliwia również pracę z różnymi układami miar w obrębie jednego rysunku.

Zawartość mechaniczna

Rys. Operacje dostępne na zakładce „Zawartosć mechaniczna”.

Na zakładce Zwartość mechaniczna znajdziemy elementy, które w innych wersjach oprogramowania dostępne są w zakładce Toolbox. Poza już dobrze znanymi elementami na tej zakładce pojawiły się także zupełnie nowe opcje, tj.:

 • Warstwy mechaniczne:
  • Menadżer warstw mechanicznych – który pozwala na podgląd i zarządzanie warstwami mechanicznymi.
  • Menedżer grup warstw – umożliwiający porządkowanie warstw poprzez ich grupowanie. Pozwala również filtrować warstwy ze względu na typ elementów jakie się na niej znajdują.

Rys. Menadżer warstw mechanicznych – który automatycznie rozpoznaje elementy z bibliotek i przypisuje je do odpowiednich warstw.

Rys. Menadżer grupy warstw.

 • Narzędzia:
  • Prostokąt o wymiarach – umożliwia rysowanie prostokąta oraz automatyczne jego wymiarowanie w tej samej operacji.
  • Linie konstrukcyjne – umożliwiają rysowanie prostych nieskończonych w pionie, poziomie oraz pod dowolnym kątem. Rysowane w ten sposób proste automatycznie przypisywane są do innej warstwy.
  • Kreskowanie – dostępne w postaci listy rozwijanej z najpopularniejszymi formatami kreskowań. Dodawane w ten sposób kreskowania automatycznie umieszczane są na innej warstwie niż pozostałe części rysunku.

Adnotacje mechaniczne

Rys. Operacje dostępne na zakładce „Adnotacje mechaniczne”.

Natomiast na zakładce „Adnotacje mechaniczne” dostępne są nowe operacje:

 • Odnośniki – umożliwiające automatyczne lub ręczne przypisywanie odnośników do elementów znajdujących się na rysunku.
 • LM – Lista Materiałów:
  • Odniesienie – pozwalające dodawać odniesienia do elementów lub bloków na rysunku, co umożliwia ich wyszczególnienie w liście materiałowej. Utworzonym za pomocą tej operacji odnośnikom można przypisać wiele kluczowych informacji, potrzebnych przy tworzeniu list BOM, np. nazwa, ilość, materiał, dostawca, cena, masa i wiele innych. Można dodawać także własne indywidualne właściwości, według indywidualnych potrzeb.
  • LM – pozwala dodawać i zarządzać listami materiałowymi BOM na rysunkach. Listy można dostosowywać do własnych potrzeb i preferencji.
  • Lista części – umożliwia tworzenie listy wybranych części na rysunku.
  • Eksportuj – pozwala na eksport list materiałowych do zewnętrznego pliku w formacie *csv lub *pdf.
 • Tabela poprawek – ta grupa operacji pozwala na wstawianie i edytowanie tabeli rewizji. Umożliwia również dodawanie kolejnych wierszy poprawek w tabeli oraz ich symboli na rysunku.
 • Tabela otworów – umożliwia tworzenie tabeli otworów znajdujących się na rysunku oraz ich edycję.

Rys. Odniesienia części.

Funkcjonalności oferowane przez program DraftSight Mechanical znacząco ułatwiają i optymalizują pracę podczas tworzenia dokumentacji elementów mechanicznych. Nowe opcje pozwalają na skrócenie czasu jaki trzeba przeznaczyć, aby wykonać dokumentację płaską dla danych części czy zespołów mechanicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowego oprogramowania DraftSight Mechanical, zachęcamy do kontaktu na adres mailowy: biuro@solidexpert.com