Parametry rozwinięcia blachy w SOLIDWORKS

SOLIDWORKS rozwija prawidłowo blachy gięte na prasach krawędziowych. Do określenia długości arkusza rozwiniętego możemy posłużyć się jednym z trzech parametrów: Naddatek materiału Ubytek materiału Współczynnik K Interpretacji tych parametrów dokonamy na poniższym przykładzie: blachę (kątownik równoramienny) o grubości 10 mm gięto promieniem 10 mm o kąt 90°.  Rys. 1 Schemat wymiarowy blachy zagiętej Na rysunku 1 … Czytaj dalej Parametry rozwinięcia blachy w SOLIDWORKS