Dokumentacja techniczna na Platformie 3DEXPERIENCE

HomeRozwiązania3DEXPERIENCE

Dokumentacja techniczna na Platformie 3DEXPERIENCE

Portfolio 3DEXPERIENCE Works zostało stworzone, aby pomóc naszym klientom przekształcić ich działalność z dostarczania produktów na dostarczanie doświadczeń. Korzystając z naszego portfolio, nasi klienci mogą budować wirtualne środowisko, aby przewidywać przyszłość i optymalizować swój biznes w celu obniżenia kosztów i szybszego dostarczania doświadczeń.

Wyzwaniem, przed którym codziennie stają nasi klienci, jest upewnienie się, że produkowane części i produkty są dokładnie takie same, jak zaprojektowane! Przed 3D CAD produkty były projektowane na kartce papieru, jako zbiór widoków, przekrojów i wymiarów – rysunki 2D. Z biegiem czasu, wraz z ewolucją technologii, projektowanie przeszło do 3D CAD, podczas gdy źródłem informacyjnym dla zespołów produkcyjnych nadal były rysunki 2D. Próba wyposażenia hali produkcyjnej w drogie komputery zdolne do „przeglądania” trójwymiarowych modeli CAD było barierą nie do przejścia i jest to jeden z głównych powodów używania dokumentacji 2D. Dzisiaj, dzięki technologii oprogramowania w chmurze i rozprzestrzenianiu się urządzeń mobilnych, dostęp, przeglądanie, badanie i zrozumienie wszystkich szczegółów projektu, tak jak zostały one zaprojektowane w 3D CAD, stały się niezwykle łatwe – dając klientom możliwość pominięcia tłumaczenia projektu na rysunku 2D, poprawę dokładności i jakości produktu oraz skrócenie czasu wprowadzenia na rynek.

Niezależnie od tego, rysunki i dokumenty 2D były bardzo ważną częścią ewolucji CAD 3D i nadal będą odgrywać kluczową rolę w komunikacji inżynierskiej. Portfolio 3DEXPERIENCE Works uwzględnia ten fakt i ma kompleksowy zakres ról, który zapewnia użytkownikom rozwiązania spełniające wszystkie ich potrzeby związane z rysunkami.

Bieżące dane 2D (rysunki)

Jest to obecnie często używana funkcja użytkowników SOLIDWORKS. Większość projektów jest dokumentowana jako rysunki 2D.

Na pierwszy rzut oka może być trudno w to uwierzyć – rysunki 2D to skomplikowana funkcja. Pod względem samych możliwości jest to proste. Ale kiedy dodać do tego złożoność wynikającą z obsługi różnych standardów, subtelne różnice, których wymagają i całkowitą nieelastyczność w przyjmowaniu jakichkolwiek zmian – rysunki stają się dość skomplikowane. Adnotacje muszą być precyzyjne, nie mogą się przesunąć nawet o jeden piksel, grubość linii oznacza specjalne znaczenie w produkcji jak i brak lub obecność konkretnego symbolu i tak dalej.

Z tą potrzebą posiadania pełnej funkcjonalności z ostrą, laserową precyzją, aby użytkownik mógł definiować swoje rysunki z pełnymi możliwościami adnotacji, 3DEXPERIENCE WORKS ma dwa rozwiązania:

  1. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS — Ta rola ma wbudowane wsparcie dla tradycyjnych rysunków SOLIDWORKS. Jeśli masz dane SOLIDWORKS na platformie, możesz nadal używać 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS i jego rysunków do definiowania swoich dokumentów ze wszystkimi szczegółami.
  2. Drafter — Wszelkie dane 3D utworzone przez aplikację natywną 3DEXPERIENCE (np. xDesign) można dokumentować przy użyciu roli Drafter. Ta rola zapewnia w pełni połączone rysunki i możliwości adnotacji.

Przyszłość (wymiary i tolerancje 3D / GD&T)

Wymiarowanie i tolerancje 3D to oczywista przyszłość, w której wszelkie dane produkcyjne zostaną osadzone w 3D, bez potrzeby dodatkowej reprezentacji. Wszyscy użytkownicy danego klienta będą połączeni z tym jednym źródłem prawdy. Skutkuje to zmniejszoną potrzebą wykonywania zbędnych kroków i szybsze dotarcie na rynek z produktami najwyższej jakości. 3DEXPERIENCE WORKS dostarcza następujące rozwiązania w tym sektorze.

1. Product Document Creator – Pozwala użytkownikom definiować specyfikacje bezpośrednio na modelach 3D w celu intuicyjnego tworzenia i wdrażania z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia. Opisane modele 3D mogą być analizowane i wykorzystywane przez oprogramowanie produkcyjne w celu automatyzacji produkcji.

2. 3D Tolerancing & Annotation Designer — Jest to rola wiodąca w branży, najlepsza w swojej klasie, dzięki której nasi użytkownicy mogą tworzyć pełną definicję produktu w ramach adnotacji 3D, przekazując pełne informacje o wytwarzaniu produktu. Możesz łączyć punkty od projektu do produkcji z w pełni zgodnymi standardowymi informacjami semantycznymi (takimi jak ISO, ANSI/ASME i JIS). Dla klientów, którzy są liderami w swojej branży, ta rola może dostarczyć im możliwości niespotykane nigdzie indziej.

Starsze dane 2D (DXF/DWG)

Duża część naszej bazy klientów w przeszłości wykorzystywała do produkcji pliki DXF/DWG. Od tego czasu przeszli oni migrację środowiska CAD, aby tworzyć dane w 3D i móc cieszyć się wszystkimi możliwościami SOLIDWORKS. W niektórych przypadkach potrzebowali oni również możliwości zarządzania ich starszymi danymi.

Aby zapewnić wartość tym klientom, w swojej ofercie posiadamy trzy role, które dostarczają określone możliwości w zależności od ich potrzeb.

  1. Collaborative Business Innovator — Ta rola zapewnia wiele aplikacji, za pomocą których użytkownicy mogą przechowywać dane w centralnej lokalizacji (3DDrive) i mogą współpracować, wyświetlając i dostarczając komentarze w połączony sposób.
  2. 3DEXPERIENCE DraftSight Professional (R2021x FD07) —  Możliwość przeglądania i komentowania może nie wystarczyć, w niektórych przypadkach klienci mogą chcieć wprowadzić zmiany w danych DXF/DWG. Ta rola zapewnia im możliwość edytowania danych przechowywanych.
  3. 3DEXPERIENCE DraftSight Premium — Oprócz wszystkich korzyści zapewnianych przez 3DEXPERIENCE DraftSight Professional, ta rola dodaje również pełne możliwości zarządzania cyklem życia.

Podsumowanie

„Portfolio 3DEXPERIENCE Works dostrzega znaczenie dokumentacji i zapewnia wsparcie dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zapewnia naszym klientom i użytkownikom szeroki wybór ról, aby pomóc im osiągnąć ostateczny cel, jakim jest przejście od dostarczania produktów do dostarczania doświadczeń.”

Źródło: solidworks.com

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem szerszych informacji nt. platformy 3DEXPERIENCE i oferowanych ról czy aplikacji, zachęcamy do kontaktu: https://solidexpert.com/kontakt/