SOLIDWORKS: Tworzenie wycięcia po ścieżce obiektem bryłowym

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS: Tworzenie wycięcia po ścieżce obiektem bryłowym

Czy wiedziałeś, że obiektem bryłowym można utworzyć wycięcie po ścieżce?

W SOLIDWORKS jest możliwość wykorzystania bryły jako profil do operacji „Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce”.
Na poniższej ilustracji przedstawione są dwa obiekty bryłowe, z których jeden będzie służył jako profil do wyciągnięcia.

Po wybraniu operacji „Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce” w zakładce „Profil i ścieżka” należy wybrać profil bryły oraz zdefiniować ścieżkę.

Poniższa ilustracja przedstawia gotowy efekt.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt: pomoc.solidexpert.com | +48 12 626 06 00.