SOLIDWORKS PDM – wyświetlanie wersji SOLIDWORKS zapisanego pliku

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – wyświetlanie wersji SOLIDWORKS zapisanego pliku

Korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS PDM mamy możliwość wyświetlenia dodatkowej kolumny zawierającej informacje o wersji oprogramowania SOLIDWORKS w jakiej plik został zapisany ostatnim razem.

Po zaktualizowaniu przechowalni SOLIDWORKS PDM do wersji 2018 lub nowszej zostaje utworzona automatycznie nowa zmienna o nazwie: _SW_Last_Saved_With_

By dodać informacje o wersji pliku w widoku kolumn naszej przechowalni należy przejść do narzędzia Administracja, następnie zalogować się do przechowalni z odpowiednimi uprawnieniami.

Po zalogowaniu się do przechowalni należy odnaleźć pozycje Kolumny, i otworzyć do edycji stosowany układ kolumn (na przykład „Dla wszystkich”). W edycji układu kolumn należy wybrać Nowa kolumna.

Podczas edycji widoku kolumn należy wypełnić pola znajdujące się w obszarze „Zaznaczona kolumna”.
W polu „Zmienna:” należy wybrać wartość _SW_Last_Saved_With_ . Pole „Nazwa” uzupełniamy w zależności od tego w jaki sposób chcemy by nazywała się kolumna wyświetlająca informacje o wersji pliku (np. Plik zapisany w wersji: ). Pole „Wyrównanie” pozwala na dostosowanie położenia wyświetlanych wartości w kolumnie a opcja „Domyślna” pozwala na określenie domyślnej szerokości dodawanej kolumny. Po uzupełnieniu powyższych informacji zatwierdźmy układ kolumn klikając „ok”

UWAGA! Należy pamiętać, że nowo dodana zmienna może nie być widoczna dla plików istniejących już przechowalni (zaewidencjonowanych przed wersją 2018). Wartość, w nowo dodanej kolumnie zostanie zaktualizowana dopiero po wyewidencjonowaniu pliku,

a następnie ponownym zaewidencjonowaniu go w przechowalni PDM (w niektórych przypadkach może być konieczna również przebudowa pliku, warto wówczas zapoznać się z narzędziem, które może wykonać ten proces automatycznie LINK )

Zmienną _SW_Last_Saved_With_ możemy również wykorzystać do wyświetlania informacji o wersji Solidworks w jakiej został ostatnim razem zapisany dany plik umieszczając ja na karcie pliku.