SOLIDWORKS PDM – Tworzenie widoku lokalnego

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Tworzenie widoku lokalnego

Po utworzeniu przechowalni SOLIDWORKS PDM należy utworzyć widoki lokalne przechowalni u użytkowników, którzy będą z niej korzystali. Aby mieć możliwość zarządzania plikami w przechowalni konieczne jest stworzenie folderu roboczego zwanego lokalnym widokiem przechowalni. To właśnie w lokalnym widoku pliki przechowywane są wersje plików modyfikowane przez użytkownika – dzięki temu (zapis lokalny przed przesłaniem na serwer w trakcie zaewidencjonowania) wydajność pracy wzrasta – odczyt i zapis danych z plików jest znacznie szybszy niż przy pracy z wykorzystaniem udziału sieciowego.

Lokalny widok należy utworzyć na każdej stacji, na której zainstalowany jest klient SOLIDWORKS PDM. Poniższy artykuł krok po kroku opisze metody tworzenia widoku lokalnego przechowalnie SOLIDWORKS PDM .

Widok przechowalni możemy tworzyć dwojako – za pomocą narzędzia administracji SOLIDWORKS PDM lub poprzez skorzystanie z kreatora Konfiguracja widoków.

 1. Tworzenie widoku przechowalni za pomocą narzędzia administracji SOLIDWORKS PDM.
  Aby utworzyć widok lokalny:
 • Uruchamiamy narzędzie administracji,
 • Logujemy się do bazy PDM na użytkownika posiadającego uprawnienia do tworzenia widoku lokalnego (przykładowo: admin), następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na przechowalnie i wybieramy Utwórz widok lokalny,

pdm1

 • Wybieramy ścieżkę, w której chcemy by został utworzony lokalny widok przechowalni – Najlepiej widok utworzyć bezpośrednio na którymś z dysków ze względu na limit systemu Windows dotyczący maksymalnej długości ścieżki. Musimy pamiętać, że tworzenie widoku przechowalni to dla systemu Windows nic innego jak tworzenie nowego folderu – dlatego w lokalizacji tworzenia widoku nie może być folderu o nazwie naszej przechowalni, a użytkownik Windows dokonujący tworzenia widoku musi mieć uprawnienia do stworzenia folderu w danej lokalizacji. Również ważną informacją jest, że fizyczne pliki na których będziemy pracować, będą przetrzymywane dokładnie w tym katalogu. W związku z tym widok lokalny należy utworzyć na partycji z odpowiednią ilością wolnego miejsca.
  W moim przypadku wybieram lokalizację na dysku C:.
 • Pojawi się komunikat o udostępnieniu widoku przechowalni dla wszystkich użytkowników komputera:

pdm2
Mamy do wyboru albo stworzyć widok, który będzie dostępny dla wszystkich użytkowników na komputerze, albo tylko u obecnego użytkownika.

 • Po wykonaniu powyższych czynności we wskazanej lokalizacji pojawi się widok przechowalni SOLIDWORKS PDM.

pdm3

Uwaga!

Gdy po uruchomieniu narzędzia administracji nie widzimy serwera archiwum, na którym znajduje się nasz przechowalnia, należy:

 1. Plik -> Dodaj serwer,
 2. Wpisujemy nazwę serwera archiwum i naciskamy OK,pdm4
 3. Pojawi się okno logowania do serwera archiwum, należy podać poświadczenia na konto użytkownika Windows’owego z uprawnieniami do połączenia z serwerem,
  pdm5
 4. Po wykonaniu powyższych czynności mamy dostęp do serwera archiwum.

pdm6

 1. Tworzenie widoków za pomocą kreatora Konfiguracja widoków.

Aby utworzyć widok lokalny należy:

 • Uruchomić narzędzie Konfiguracja widoków (dostępne w Menu Start) oraz przejść Dalej,

pdm7

 • Wybrać serwer archiwum, zawierający naszą przechowalnie,

pdm8

Gdy nasz serwer jest niewidoczny, należy kliknąć „Dodaj” i wprowadzić nazwę serwera,

 • Wybieramy przechowalnie (na serwerze archiwum może znajdować się wiele przechowalni), której widok chcemy utworzyć,

pdm9

 • Wybieramy ścieżkę, w której chcemy utworzyć lokalny widok przechowalni oraz to czy widok będzie dostępny dla wszystkich użytkowników na komputerze, czy tylko dla obecnego użytkownika,

pdm10

 • Pojawia się okno podsumowujące działania, klikamy Zakończ.

pdm11

 • Po wykonaniu powyższych czynności we wskazanej lokalizacji pojawi się widok przechowalni SOLIDWORKS PDM.

pdm12

Niezależnie od obranej metody po utworzeniu widoku lokalnego zostanie wyświetlone okno logowania PDM, natomiast tym razem logowanie następuje już do utworzonego widoku lokalnego przechowalni PDM.