Certyfikacja SOLIDWORKS dla edukacji – instrukcja krok po kroku

HomeEdukacja

Certyfikacja SOLIDWORKS dla edukacji – instrukcja krok po kroku

Jeżeli uczelnia posiada licencje edukacyjne SOLIDWORKS będące na aktywnej subskrypcji, studentom oraz pracownikom przysługuje darmowa certyfikacja SOLIDWORKS. Dostęp do egzaminów umożliwiają tzw. vouchery, których ilość uzależniona jest od ilości stanowisk edukacyjnych, które placówka posiada. Przykładowo dla uczelni posiadającej 500 stanowisk edukacyjnych SOLIDWORKS może zostać wygenerowane 500 voucherów na każdy rok aktywnej subskrypcji. W ramach darmowej certyfikacji SOLIDWORKS dostępne są następujące egzaminy:

 • CSWA
 • CSWP
 • CSWP-Drawing Tools
 • CSWA-Simulation
 • CSWP-Simulation
 • CSSWPA-Sheet Metal,
 • CSWPA-Weldments,
 • CSWPA-Sufacing,
 • CSWPA-Mold Tools
 • CSWP-MBD

CSWA–Academic – egzamin przygotowany dla studentów, którzy posiadają podstawową wiedzę inżynierską, a ich doświadczenie pracy w programie SOLIDWORKS wynosi minimum sześć do dziewięciu miesięcy

CSWP – egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności. Wymaga rozległej wiedzy na temat pracy w programie SOLIDWORKS

CSWP – Drawing Tools – egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności w obszarze rysunków

CSWA-Simulation – egzamin potwierdzający wiedzę na temat podstaw w obszarze analizy naprężeń oraz obliczeń w zakresie wykorzystywania elementów skończonych (MES)

CSWP-Simulation – egzamin potwierdzający ogólne zrozumienie zasad symulacji oraz narzędzi do symulacji dostępnych w SOLIDWORKS

CSDA – egzamin poświadczający wiedzę w obszarze zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania na środowisko

CSWPA-Sheet Metal – egzamin potwierdzający umiejętność wykorzystywania narzędzi do pracy przy arkuszach blach dostępnych w SOLIDWORKS

CSWPA-Weldments – egzamin potwierdzający umiejętności w obszarze wykorzystania narzędzi do połączeń spawanych

CSWPA-Sufacing – egzamin potwierdzający umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi do tworzenia skomplikowanych powierzchni

CSWPA-Mold Tools – egzamin potwierdzający umiejętność korzystania dostępnych w SOLIDWORKS narzędzi do form

CSWP-MBD – egzamin potwierdzający wiedzę w zakresie oprogramowania przeznaczonego do produkcji bez tworzenia rysunków 2D


 1. Jak uzyskać vouchery umożliwiające dostęp do egzaminów ?
  1.1. Należy zarejestrować się wypełniając formularz*: Academic Certification Provider application
  1.2.  Kody do egzaminów można uzyskać od Christine.Morse@3ds.com*
  *tylko nauczyciel/prowadzący
 2. Przed zdaniem egzaminu należy:
  2.1. Pobrać aplikację TesterPro Client ze strony
  2.2. Zainstalować aplikację TesterPro Client
  – Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencyjne|
  – Wybierz język dla Tangix TesteR
  – Utwórz konto (VirtualTester User ID)
  2.3. Zalogować się do TesterPro Client i aktywować kody
  – Wpisz hasło i login
  – Wpisz numer vouchera dostarczony przez instruktora
  – Wybierz język egzaminu
  – Przeczytaj warunki licencyjne egzaminu i zaakceptuj
  – Rozpocznij egzamin
  POWODZENIA! 😊
 3. Po zakończeniu egzaminu i jego zdaniu, wróć na stronę Virtual Tester
  – Zaloguj się na swoje konto
  – Wydrukuj swój certyfikat
  Gratulacje!

Opis egzaminów i przykładowe pytania znajdziesz tutaj.