SOLIDWORKS PDM – Porównanie SQL Server Express i SQL Server Standard w kontekście systemu PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Porównanie SQL Server Express i SQL Server Standard w kontekście systemu PDM

W niniejszym artykule porównane zostaną dwie wersje systemu do zarządzania bazą danych SQL Server w wersji Express oraz w wersji Standard, pod kątem wykorzystania bazy danych przez system SOLIDWORKS PDM.

Czym jest Microsoft SQL Server?

SQL Server firmy Microsoft jest systemem zarządzania relacyjną bazą danych (ang. Relational Database Management System, RDBMS). Relacyjna baza danych to baza, w której są gromadzone oraz przechowywane dane w postaci wpisów (rekordów) w tabelach z określonymi kolumnami. W bazie, w zależności od specyfikacji bazy danych, narzucane są ograniczenia, które wymuszają integralność danych, a pomiędzy wybranymi tabelami definiuje się związki, które nadają danym odpowiedni sens.

SQL Server pracuje w architekturze klient/serwer, stąd też każdy użytkownik, który pracuje w systemie PDM automatycznie przesyła zapytania do bazy danych na temat plików, a także wykonując działania na plikach (ewidencjonowanie, zmiany stanu, przenoszenie, kopiowanie itd.) tworzy kolejne wpisy w poszczególnych tabelach bazy danych SQL.

Jaką rolę pełni baza danych SQL w systemie SOLIDWORKS PDM?

PDMowa baza danych w SQL, jest „mózgiem” całego systemu, który kontroluje wszystkie obszary związane z działaniem systemu PDM. W bazie danych SQL znajdują m.in. informacje o konfiguracji systemu PDM, tj.:

  • Użytkownikach,
  • Uprawnieniach użytkowników,
  • Uprawnieniach grup,
  • Dodatkach,
  • Obiegach,
  • Numeratorach seryjnych,
  • Kartach pliku i folderu,
  • Itd.…

Poza informacjami na temat konfiguracji, znajdują się również informacje o wszystkich dokumentach, nawet tych które jeszcze nie zostały zaewidencjonowane (po raz pierwszy), a jedynie zapisane w „katalogu” przechowalni PDM. Każdorazowe zapisanie dokumentu w przechowalni PDM tworzy nowy wpis (rekord) w bazie danych, co pozwala w pełni kontrolować pliki i ich wersje, weryfikować historię, odczytywać informacje z kart danych plików, folderów, zmieniać stany obiegu dokumentacji, itd.

Jednoznacznie można powiedzieć, że prawie wszystkie działania wykonywane przez każdego użytkownika systemu PDM, są zapisywane w tabelach PDMowej bazy danych SQL.

Porównanie możliwości wersji SQL Server Express z SQL Server Standard

Microsoft na swojej stronie udostępnia szczegółową listę ograniczeń pomiędzy wersjami oprogramowania SQL Server dostępną pod linkiem Editions and supported features of SQL Server 2019. Natomiast my omówimy główne różnice pod kątem możliwości wykorzystania bazy danych z systemem SOLIDWORKS PDM.

Możliwości SQL Server Express SQL Server Standard
Maksymalna moc obliczeniowa wykorzystywana przez pojedynczą instancję (bazę danych) Ograniczenie do 1 procesora lub 4 rdzeni Ograniczenie do 4 procesorów lub 24 rdzeni
Maksymalne wykorzystanie pamięci RAM 1 GB 128GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 10 GB 524 PB (549453824 GB)
Szyfrowanie kopii zapasowych Niedostępne Dostępne
Automatyczny harmonogram zadań konserwacyjnych oraz kopii zapasowych Niedostępny Dostępny

 

Maksymalna moc obliczeniowa – Jest to maksymalna moc jaką może wykorzystać SQL Server do analizy wszystkich przesyłanych do niego informacji. Oznacza to, że w momencie, gdy użytkownik pracuje w  systemie PDM i np. zmienia stan obiegu dokumentacji, to SQL Server (niezależnie od ilości procesorów i rdzeni na serwerze) wykorzysta taką ilość, na jaką pozwala mu wersja SQLa. W momencie, gdy nasza baza danych będzie wykorzystywać maksymalną moc obliczeniową, mogą tworzyć się tzw. „Waiting Tasks” czyli kolejka zadań, którą musi obsłużyć SQL. Pojawienie się dużej ilości taki zadań, będzie wiązać się ze spadkiem wydajność pracy użytkowników systemu PDM.

Maksymalne wykorzystanie pamięci RAM – Jak wiemy pamięć RAM jest bardzo szybkim nośnikiem danych, która w głównym stopniu odpowiada za naszą wydajność. Pracując w systemie PDM, zalecane jest, aby cała baza danych SQL mogła zostać wczytana do pamięci RAM. W momencie, gdy baza danych przerośnie ilość możliwych do wykorzystania zasobów przez SQLa, możemy zaobserwować spadek szybkości zapisu i odczytu danych, czyli wydajności pracy w systemie PDM.

Maksymalny rozmiar bazy danych – Jakiekolwiek działania na plikach znajdujących się w systemie PDM, powodują dodawanie kolejnych wpisów w naszej bazie SQL, a każdy wpis wiąże się ze zwiększeniem rozmiaru naszej bazy danych. Jeśli „produkujemy” bardzo dużo dokumentacji, nasza baza danych będzie szybko przyrastać, a w momencie, gdy osiągnie maksymalny rozmiar, nie będzie można dodać plików oraz wykonać żadnych działań na plikach.

Szyfrowanie kopii zapasowych – Bezpieczeństwo danych powinno być bardzo ważnym obszarem w każdym przedsiębiorstwie. Za pomocą tej funkcjonalności możemy zabezpieczyć (zaszyfrować) nasze kopie zapasowe bazy danych SQL podczas ich generowania.

Automatyczny harmonogram zadań – Jest to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie zadań konserwacyjnych bazy danych SQL. W przypadku bazy danych PDM, zalecane jest, aby wykonywane zostały zadania przebudowy oraz reorganizacji indexów, jak również aktualizacje statystyk. W ten sposób mamy możliwość zabezpieczenia naszej bazy danych przed pojawieniem się niezgodności, które mogą generować błędy – niezgodności w bazie danych. Harmonogram zadań może również wykonywać automatycznie kopie zapasowe naszej bazy danych.

Jak możemy zauważyć, możliwości bazy danych SQL w wersji Standard i Express różnią się znacząco między sobą pod kątem możliwości, wydajności oraz bezpieczeństwa danych. Przykładowo uruchomienie systemu do zarządzania dokumentacją opartego na SQL w wersji Express, w środowisku średniej wielkości, może skutkować spadkiem wydajności, a tym samym utratą realnych korzyści z wykorzystania tego systemu już po stosunkowo krótkim okresie od rozpoczęcia pracy, co bezpośrednio będzie wynikało z ograniczeń stawianych przez Microsoft dla SQL Express.

Z tego właśnie powodu, zawsze indywidualnie doradzamy i konsultujemy wybór właściwego systemu w firmie, w oparciu o zebrane informacje nt. wielkości środowiska oraz planów jego wykorzystania w przyszłości. Jeśli potrzebujesz w tym temacie się z nami skonsultować, napisz do nas za pośrednictwem portalu https://pomoc.solidexpert.com/.