SOLIDWORKS PDM – Dodanie IP serwera SNL lub PDM do pliku Hosts

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Dodanie IP serwera SNL lub PDM do pliku Hosts

Jeśli pracujesz poza biurem i potrzebujesz mieć łączność z Twoim serwerem licencji SNL lub serwerem PDM najczęściej wystarczy mieć skonfigurowane połączenie VPN z siecią firmową. Konfigurując połączenie z tego typu serwerami często stosujemy ich nazwy i nie ma przy tym żadnego problemu o ile nasza sieć firmowa dobrze rozpoznaje nazwy serwerów i przypisuje im prawidłowe IP do komunikacji sieciowej.

Jednak podczas połączenia z zewnętrznej sieci za pośrednictwem VPN oraz braku dobrze skonfigurowanych narzędzi, które rozpoznają nazwę serwera i przypiszą mu prawidłowe IP może być konieczne ręcznie skojarzenie nazwy i IP w tzw. pliku Hosts na naszym komputerze. W tym celu będziemy potrzebowali dwóch rzeczy: znajomości nazwy serwera oraz znajomości jego IP (w tym przypadku, będziemy się posługiwać IPv4).

Przykładowy komunikat błędu, gdy nazwa serwera nie jest prawidłowo kojarzona z jego IP

W przypadku, gdy nasze środowisko PDM wykorzystuje dwa oddzielne serwery, tj. Serwer Bazy Danych PDM oraz Serwer Archiwum PDM to potrzebujemy mieć dane o nazwach i IP obu z nich.

Na potrzeby poniższej instrukcji skorzystam z serwera o nazwie ServerPDM o IP 10.0.0.11

1. W pierwszej kolejności po połączeniu się z VPN należy sprawdzić czy w ogóle jesteśmy w stanie nawiązać połączenie sieciowe z naszymi serwerami. W tym celu użyjemy polecenia ping oraz IPv4 serwera. W związku z tym proszę:

    • Otworzyć wiersz poleceń -> z Menu Start wpisać „cmd”
    • Wpisać polecenie ping 10.0.0.11 oraz sprawdzić czy połączenie jest nawiązywane:

    • Jeśli tak, to łączność z serwerem jest nawiązywana natomiast występuje problem, jeśli wykorzystamy jego nazwę do połączenia

2. W związku z powyższym proszę otworzyć Notatnik jako administrator

3. Następnie poprzez menu Plik/Otwórz proszę otworzyć plik hosts znajdujący się w lokalizacji C:\Windows\System32\drivers\etc (plik nie posiada rozszerzenia, więc w oknie dialogowym Otwórz trzeba zmienić filtr z rozszerzeniami):

4. U dołu pliku należy dopisać, aby nazwa serwera ServerPDM była kojarzona z IPv4 10.0.0.11:

W tym miejscu należy również dopisać pozostałe serwery, jeśli potrzebujemy mieć również do nich dostęp.

6. Zapisać plik (jeśli plik nie będzie mógł zostać zapisany w tej samej lokalizacji oznacza to, że nie otworzyliśmy Notatnika jako administrator).

Po powyższej modyfikacji, powinniśmy już mieć możliwość nawiązania połączenia sieciowego z serwerem z wykorzystaniem zarówno jego IP jak i nazwy.

W przypadku pytań lub problemów technicznych, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem portalu https://pomoc.solidexpert.com/