Obróbka resztek w CAMWorks

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Obróbka resztek w CAMWorks

Obróbka resztkowa może być bardzo wartościową metodą frezowania, jeśli jest stosowana w odpowiednich warunkach. Głównym celem tego typu obróbki jest zredukowanie nadmiernej ilości pustych przebiegów oraz pominięcie już obrobionych obszarów. Natomiast nie powinna ona być stosowana do usuwania drobnych ilości materiału pozostałych po poprzedniej ścieżce narzędzia.

resztki1

CAMWorks oferuje kilka metod generacji obróbki resztek. Bazując na parametrach poprzedniej operacji, pliku STL lub parametrach poprzedniego narzędzia wylicza ścieżkę zbierając pozostałości materiału.

Pierwsza z metod, czyli obróka z uwzględnieniem OWT (obróbka w toku), korzysta z następującego algorytmu obliczania ścieżki:

  1. Generowane są ścieżki dla własności bez uzwględnienia obróbki resztkowej.
  2. CAMWorks automatycznie tworzy model OWT obrabianej części, analizując oryginalną przygotówkę oraz poprzednie operacje. Aby przyspieszyć obliczanie ścieżki należy wybrać tylko i wyłącznie te operacje, które mają bezpośredni wpływ na obrabiany obszar. Pozostałe powinny być wygaszaone w czasie generowania.
  3. Wygenerowane w punkcie 1 ścieżki zostają dopasowane do modelu OWT. Proces usuwania pewnych elementów ścieżki jest aproksymacją w oparciu o parametry określone w zakładce z WIP/Unikaj ścian.

resztki2

  1. Ścieżka jest modyfikowana poprzez uwzględnienie dodatków zawartych oraz pominiętych obszarów.

Metoda ta może zostać z powodzeniem stosowana do każdego typu operacji. Najlepiej sprawdza się dla obróbki zgrubnej, ponieważ tego typu operacje co wykorzystywane na początkowym etapie obróbki, pozostawiają znaczne ilości materiału do obrobienia.

Kolejnym sposobem generowania obróbki resztkowej jest wykorzystanie poprzedniego narzędzia. W tym przypadku procedura generowania ścieżki przebiega następująco:

  1. CAMWorks oblicza teoretycznie nieobrobione obszary w oparciu o określony typ i rozmiar narzędzia. Te obliczenia są wykonywane w ramach operacji i nie jest wymagane, aby wcześniej zostały wygenerowane jakiekolwiek ścieżki.

resztki3

  1. Ścieżki narzędzia są obliczane z uwzględnieniem nieobrobionych obszarów uzyskanych w punkcie 1.
  2. Ścieżka jest modyfikowana poprzez uwzględnienie dodatków zawartych oraz pominiętych obszarów.

Dodatkowymi parametrami, które jeszcze precyzyjniej definiują pozstały materiał, w tej metodzie są:

resztki4

Ta metoda sprawdza się doskonale dla obróbki półwykańczajacej i wykańczającej. Głównym jej zastowaniem są obszary już częściowo obrobione, dlatego rzadko stosujemy ją dla operacji obróbki zgrubnej.

Ostatnim sposobem generowanie resztek jest wykorzystanie plików STL. Metoda ta jest bardzo podobna do wcześniej opisanej metody OWT, z tą różnicą, że zamiast wykorzystania modelu wyliczonego przez CAMWorks, użytkownik zadaje wcześniej przygotowany model STL. CAMWorks pozwala w bardzo szybki i intuicyjny sposób wygenerować resztkowy plik STL. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na Menedżer Półfabrykatu istnieje możliwość jego zapisu z uwgzlędniem poszczególnych operacji.

resztki5

Po wybraniu odpowiednich operacji i jakości wynikowego modelu STL, użytkownik zostaje przekierowany do polecenia zapisu, doskonale znanego z programu SOLIDWORKS.

Proces generowania ścieżki obróbki resztkowej w tej metodzie jest analogiczny jak w przypadku metody z OWT.

Wykorzystanie pliku STL pozwala na skrócenie procesu obliczania ścieżki.

Każda z metod generowania obróbki resztkowej wymaga dodatkowego czasu obliczania ścieżki narzędzia. Dokładne poznanie tych metod, ich mocnych oraz słabych stron, deterimuje kiedy powinno stosować się obróbkę resztkową oraz pozwala na określenie spodziewanych wyników.