Co to jest 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS?

HomeRozwiązania3DEXPERIENCE

Co to jest 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS?

Już może zdążyliście zauważyć, że od początku lipca został wydany 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, czyli wariant oprogramowania SOLIDWORKS, który jest od razu połączony z Platformą 3DEXPERIENCE. Zapewne macie teraz wiele pytań na temat tego rozwiązania, na które w tym artykule odpowiem.

Co to właściwie jest 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS?

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS to wdrożone w chmurze oprogramowanie SOLIDWORKS, które połączone jest z chmurową  Patformą 3DEXPERIENCE.

Dodatkowo pakiet ten obejmują również inne funkcje platformy 3DEXPERIENCE, tj. wbudowane narzędzia do zarządzania danymi, aplikacje do projektowania (xDesign oraz xShape), a także symulacje dostępne w wyższym pakiecie.

Co oznacza „Wdrożenie w chmurze”?

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS jest uruchamiany z poziomu przeglądarki. Podczas pierwszego uruchomienia automatycznie zostanie zainstalowany SOLIDWORKS lokalnie na naszym komputerze. Tak, dokładnie to nie jest SOLIDWORKS w przeglądarce. Jaka jest jego zaleta? Otóż zawsze masz zainstalowaną najnowszą wersję oraz aktualizację Service Pack – nie musisz śledzić i pamiętać, że należy zaktualizować SOLIDWORKS.  Aktualizacja wykonywana jest automatycznie, przy kolejnym uruchomieniu SOLIDWORKS, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mogą korzystać z najnowszej wersji programu. To znacznie upraszcza zarządzanie środowiskiem CAD w firmie, gdzie nie wszyscy posiadają najnowsze uaktualnienie oprogramowania.

Co oznacza „Połączenie w chmurze”?

Wszystkie dane zapisane z SOLIWORKS są zapisywane w „chmurze”, w przestrzeni zwanej Collaboration Space na Platformie 3DEXPERIENCE. Tam, możemy zarządzać danymi, a później można je wyeksportować na dysk lokalny. Należy pamiętać, że głównym tzw. „magazynem” staję się chmura. Oczywiście wymaga to stałego połączenia internetowego.

Czy mogę uruchomić SOLIDWORKS z tabletu lub telefonu?

Nie, oprogramowanie SOLIDWORKS dalej jest instalowany na komputerze, a to oznacza, że potrzebujesz jednostki, która spełni wymagania do jego obsługi. Aplikacje tj. xDesign, xShape lub nawet xSheetMetal będą działać w przeglądarce i na dowolnym urządzeniu.

Czy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS to to samo co SOLIDWORKS?

Nie do końca. Podstawowa funkcjonalność jest taka sama i idea projektowania również, ale istnieją niewielkie zmiany w sposobie projektowania części z konfiguracjami lub złożeń.

Wiele dodatków jakimi dysponuje SOLIDWORKS nie będzie dostępnych tj. SimulationXpress, FlowXpress lub Toolbox. Istnieje brak możliwości obsługi makr oraz dodatkowych narzędzi tj. SOLIDWORKS Inspection, SOLIDWORKS Composer czy nawet SOLIDWORKS Electrical. Produkty partnerskie są również niedostępne.

Jednak korzystając z 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS masz dostęp do nowej technologii projektowania oraz zarządzania danymi. Wszystkie dostępne pakiety obejmują rolę Collaborative Business Innovator oraz Collaborative Industry Innovator, co daje Ci szereg aplikacji do tworzenia swoich pulpitów nawigacyjnych do komunikacji wewnątrz firmy, a także różnych funkcjonalności do zarządzania projektem. Pakiety Professional i Premium obejmuje oprogramowania SOLIDWORS Visualize, które również jest połączone z platformą 3DEXPERIENCE.

Jak wygląda licencjonowanie 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS?

Dostępne są 3 pakiety: Standard, Professional oraz Premium, które mają funkcjonalności odpowiedni do zwykłych licencji SOLIDWORKS.

Możesz zakupić licencje roczne i kwartalne, które zapewnią Ci dostęp do funkcjonalności 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS przez cały zakupiony okres. Istnieje również model zakupu wieczystego tj. to odbywa się normalnie przy zakupie licencji SOLIDWORKS, opłacana jest subskrypcja.

Trzeba mieć wykupioną subskrypcje, aby móc korzystać i mieć dostęp do Platformy 3DEXPERIENCE.

Zarządzanie licencjami odbywa się za pomocą zaproszeń, tzn. każdy użytkownik posiada swoje konto i to administrator platformy przydziela dostęp do różnych ról, które zostały zakupione w firmie.

Posiadam na komputerze SOLIDWORKS. Czy muszę zakupić 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS do pracy na platformie?

Nie. Aby móc korzystać z możliwości platformy posiadając już oprogramowanie SOLIDWORKS, nie trzeba zakupywać 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Wystarczy posiadać podstawowe rolę do użytkowania platformy oraz Collaborative Designer for SOLIDWORKS, w celu połączenia naszego oprogramowania z platformą i czerpania z niej korzyści.

Co to jest rola Collaborative Designer for SOLIDWORKS?

Zakupienie roli Collaborative Designer for SOLIDWORKS w połączeniu z już zainstalowanym oprogramowanie SOLIDWORKS da Tobie dostęp do wszystkich aplikacji do zarządzania danymi w chmurze i nadal będziesz mógł korzystać ze swojej wersji SOLIDWORKS.

Będziesz mógł uruchamiać SOLIDWORKS bez wymaganego połączenia z internetem, korzystać z licencji sieciowych, wszystkich dodatków, makr, zapisywać lokalnie pliki, aby później przenieść je do platformy 3DEXPERIENCE. W niej natomiast będzie odbywał się cały proces współdzielenia danych, a także cały proces kontrolowania.