Orientacja układu współrzędnych szkicu

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Orientacja układu współrzędnych szkicu

Wstawiłeś szkic na ścianie/płaszczyźnie nieortogonalnej i nie panujesz nad układem współrzędnych?

Po wstawieniu szkicu na takiej geometrii układ współrzędnych powstaje przez prostopadły rzut globalnego układu współrzędnych (rys. 1). Ustawienie widoku Normalnego do orientuje na w sposób nieokreślony względem triady głównej (rys. 2), gdyż układ współrzędnych szkicu nie pokrywa się z żadnym kierunkiem ortogonalnym.
1szkic

Rys. 1. Rzut prostopadły globalnego układu współrzędnych                            Rys. 2. Orientacja Normalna do

2- szkic

Rys. 3. Relacja Pozioma i Pionowa w szkicu

Dodatkowy problem, z którym możemy się borykać, jest sposób wyznaczania wyznaczanie relacji Poziomej i Pionowej w ramach tego szkicu.

Relacja Pozioma jest wyznaczana względem krótszej osi układu, Pionowa względem dłuższej (rys. 3). Oczywiście bez względu na to jak ustawimy widok.

A gdyby tak przenieść układ współrzędnych szkicu?

5

Łatwo możesz to zrobić w poniższy sposób:

 1. Przy pomocy geometrii konstrukcyjnej wyznacz wartości przesunięcia i obrotu 6
 2. W razie potrzeby usuń wszystkie zewnętrzne relacje

3-szkic

 1. Korzystając z narzędzia Modyfikuj szkic (Narzędzia -> Narzędzia szkicu -> Modyfikuj..) wykonaj 9
  • Wprowadź wartości przesunięcia (znak świadczy o kierunku przesunięcia) 10
  • Przesuń punkt obrotu do początku układu współrzędnych 11
  • Wprowadź wartość obrotu (znak świadczy o kierunku obrotu) 12
 2. Po usunięciu linii konstrukcyjnych orientacja i pozycja układu współrzędnych jest zgodna z założeniami, a widok Normalny do wyglądaj jak poniżej 13

Ciekawostka:

 • Algorytm ten możesz oczywiście zmodyfikować
 • Najpierw obróć układ współrzędnych względem punktu początkowego 4-szkic
 • Teraz jednak musi wyznaczyć wartość przesunięcia po kierunku Y 5-szkic