Operacja „Pochylenie” z wykorzystaniem płaszczyzny neutralnej

HomeProjektowanie

Operacja „Pochylenie” z wykorzystaniem płaszczyzny neutralnej

Czy wiesz, że operacja Pochylenie zwęża bądź poszerza ściany modelu przy użyciu zadanego kąta? Typowe zastosowanie znajduje ona przy projektowaniu części odlewanych bądź wytwarzanych metodą wtrysku. Na poniższych przykładach przyjrzymy się efektom nadania bryle pochylenia z wykorzystaniem różnych płaszczyzn neutralnych.

W modelu poddamy pochyleniu ściany dolnego progu. Szerokość lewej dolnej ściany przy progu wynosi 17 mm, a szerokość progu wynosi 12 mm.

1. Dolna płaszczyzna neutralna, kierunek pochylenia dodatni

Płaszczyzna neutralna pozostaje nietknięta – jej wymiarów program nie zmienia. Ściany do pochylenia zostają natomiast obrócone o wskazany kąt wokół wspólnej z płaszczyzną neutralną krawędzi.

W wyniku tej operacji szerokość progu się skraca.

2. Dolna płaszczyzna neutralna, kierunek pochylenia ujemny

Niezmienny pozostaje kształt dolnej neutralnej ściany, zmienia się natomiast kierunek obrotu bocznych ścian.

W efekcie takiej opcji próg się rozszerza:

3. Górna płaszczyzna neutralna, kierunek pochylenia dodatni

Górna płaszczyzna progu pozostaje nietknięta, boczne ściany są pochylane na zewnątrz.

W wyniku takich działań dolne ściany się zwężają.

4. Górna płaszczyzna neutralna, kierunek pochylenia ujemny

Przy odwróconym kierunku płaszczyzny neutralnej boczne ściany pochylane są do wewnątrz.

Skutkiem takiego zestawienia opcji jest poszerzenie dolnej ściany.

Szczegółowy opis działania operacji Pochylenie z wykorzystaniem Płaszczyzny neutralnej przy różnych opcjach Rozejścia się ściany został opisany w Pomocy SOLIDWORKS.