Leasing oprogramowania SOLIDWORKS jest możliwy!

HomePomocPrawo

Leasing oprogramowania SOLIDWORKS jest możliwy!

Słysząc słowo leasing, myślimy zazwyczaj o środkach trwałych – leasingu samochodu, maszyny czy komputera.

Kiedy mówimy o leasingu SOLIDWORKS, często w odpowiedzi naszych Klientów słyszymy  „Niemożliwe„. Okazuje się jednak, że jest inaczej – mamy możliwość leasingowania oprogramowania SOLIDWORKS!

Odnosząc się do znaczenia słowa leasing –  w ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Z prawnego punktu widzenia oprogramowanie to wartości niematerialne i prawne, które są dzierżawione, nie można ich więc „przekazać”, zgodnie z definicją leasingu.

Ktoś zapyta: „W takim razie, jak wygląda kwestia przeniesienia praw do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych? Przecież w umowie licencyjnej oprogramowania producent udostępnienia Firmie prawa do użytkowania licencji programu, ale jednocześnie zabrania przenoszenia czy odsprzedaży tych praw osobom trzecim.”

Oznacza to tyle, że z dostarczonego programowania SOLIDWORKS może korzystać jedynie Firma, na którą w momencie zakupu została zarejestrowana licencja. Leasing oprogramowania jest zatem przykładem nietradycyjnej formy leasingu, obarczonej dużym ryzykiem dla leasingodawcy. W przypadku problemów z płatnością rat ze strony leasingobiorcy, firma udzielająca leasingu nie ma możliwości odsprzedaży programu stronom trzecim. W związku z tym banki oraz wiele firmy leasingujących unikają podjęcia wspomnianego ryzyka, co w przeświadczeniu naszych Klientów jest rozumiane, jako brak możliwości leasingu oprogramowania. Mimo wszystko na polskim rynku istnieje kilka firm leasingujących, które specjalizują się w finansowaniu zakupów oprogramowania i są w stanie ponieść wspomniane ryzyko.

koszta

Procedura ubiegania się o przyznanie leasingu  oprogramowania nie różni się niczym od tradycyjnego leasingu samochodu oraz innych środków trwałych – konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami założycielskimi przedsiębiorstwa, udokumentowanie możliwości finansowych i ewentualnie zadeklarowanie wkładu własnego (często nie jest on wymagany). Doświadczonymi firmami  leasingującymi oprogramowanie SOLIDWORKS w Polsce są firmy GRENKE Leasing oraz Europejski Fundusz Leasingowy.

Warto dodać, że leasingowanie SOLIDWORKS niesie wiele korzyści dla Firmy. Zaliczyć do nich można:

  • możliwość szybkiego skorzystania z SOLIDWORKS bez angażowania własnych środków,
  • niższe podatki, gdyż raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu,
  • prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych,
  • możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność, a więc zwiększenie płynności środków finansowych,
  • bardzo szybka procedura leasingowa ograniczająca formalność do niezbędnego minimum,

Leasing oprogramowania jest co raz popularniejszą formą nabywania licencji SOLIDWORKS w polskich firmach. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem licencji programu, a niekoniecznie chcesz lub możesz zainwestować pełną kwotę zakupu licencji – koniecznie skontaktuj się z nami by poznać ofertę leasingu SOLIDWORKS!

Leasing SW5