SOLIDWORKS – Informacje dotyczące pliku we właściwościach dostosowanych (formuły)

SOLIDWORKS – Informacje dotyczące pliku we właściwościach dostosowanych (formuły)

Pliki SOLIDWORKSa posiadają swoje właściwości (tzw. właściwości dostosowane i specyficzne dla konfiguracji), które można dostosowywać do swoich potrzeb m.in. definiując je w szablonach plików. We właściwościach możemy przechowywać informacje dotyczące pliku. Informacje takie mogą być również dalej wykorzystane np. aby automatycznie uzupełniać tabelkę rysunkową w trakcie tworzenia dokumentacji rysunkowej z danego detalu. We właściwościach poza wpisaniem informacji w postaci tekstowej możemy również skorzystać z właściwości dynamicznych tj. odpowiednich formułek, które zaczytają informacje z innego parametru, jak np. nazwę pliku czy nazwę konfiguracji. W przypadku zaczytania nazwy pliku do właściwości skorzystamy z formuły:

$PRP:"SW-Nazwa pliku" $PRP:"SW-File Name" (w wersji angielskiej)

a dla nazwy konfiguracji:

$PRP:"SW-Nazwa konfiguracji" $PRP:"SW-Configuration Name" (w wersji angielskiej)

Formuły również można łączyć w ramach jednej właściwości:

Przykład innych formuł:

$PRP:"SW-Nazwa folderu" $PRP:"SW-Folder Name" (w wersji angielskiej) $PRP:"SW-Data utworzenia" $PRP:"SW-Created Date" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku $PRP:"SW-Data ostatniego zapisu" $PRP:"SW-Last Saved Date" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku $PRP:"SW-Autor" $PRP:"SW-Author" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku $PRP:"SW-Komentarze" $PRP:"SW-Comments" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku $PRP:"SW-Słowa kluczowe" $PRP:"SW-Keywords" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku $PRP:"SW-Ostatnio zapisany przez" $PRP:"SW-Last Saved By" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku $PRP:"SW-Data długa" $PRP:"SW-Long Date" (w wersji angielskiej) – długi format daty $PRP:"SW-Data krótka" $PRP:"SW-Short Date" (w wersji angielskiej) – krótki format daty $PRP:"SW-Temat" $PRP:"SW-Subject" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku $PRP:"SW-Tytuł" $PRP:"SW-Title" (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku

Dobrą praktyką może być korzystanie z angielskich wersji formuł, ponieważ są one niejako uniwersalne, tzn. działają niezależnie od wersji językowej programu czy systemu operacyjnego. Także, z powodzeniem, formuł angielskich można używać na polskiej wersji programu. Natomiast w przypadku korzystania z polskich formuł, problem pojawi się na nie polskojęzycznych systemach. Szczególnie ważne jest to w przypadku np. firm międzynarodowych.

KOMENTARZE