SOLIDWORKS – Informacje dotyczące pliku we właściwościach dostosowanych (formuły)

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Informacje dotyczące pliku we właściwościach dostosowanych (formuły)

Pliki SOLIDWORKSa posiadają swoje właściwości (tzw. właściwości dostosowane i specyficzne dla konfiguracji), które można dostosowywać do swoich potrzeb m.in. definiując je w szablonach plików. We właściwościach możemy przechowywać informacje dotyczące pliku. Informacje takie mogą być również dalej wykorzystane np. aby automatycznie uzupełniać tabelkę rysunkową w trakcie tworzenia dokumentacji rysunkowej z danego detalu. We właściwościach poza wpisaniem informacji w postaci tekstowej możemy również skorzystać z właściwości dynamicznych tj. odpowiednich formułek, które zaczytają informacje z innego parametru, jak np. nazwę pliku czy nazwę konfiguracji. W przypadku zaczytania nazwy pliku do właściwości skorzystamy z formuły:

$PRP:SW-Nazwa pliku$PRP:„SW-File Name” (w wersji angielskiej)

a dla nazwy konfiguracji:

$PRP: „SW-Nazwa konfiguracji” $PRP:„SW-Configuration Name” (w wersji angielskiej)

Formuły również można łączyć w ramach jednej właściwości:

Przykład innych formuł:

$PRP:„SW-Nazwa folderu” $PRP:„SW-Folder Name” (w wersji angielskiej)

$PRP:„SW-Data utworzenia”

$PRP:„SW-Created Date” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku

$PRP:„SW-Nazwa folderu” 
$PRP:„SW-Folder Name” (w wersji angielskiej) 
$PRP:„SW-Data utworzenia”
$PRP:„SW-Created Date” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku 
$PRP:„SW-Data ostatniego zapisu” 
$PRP:„SW-Last Saved Date” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku 
$PRP:„SW-Autor” 
$PRP:„SW-Author” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku 
$PRP:„SW-Komentarze” 
$PRP:„SW-Comments” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku 
$PRP:„SW-Słowa kluczowe” 
$PRP:„SW-Keywords” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku 
$PRP:„SW-Ostatnio zapisany przez”
$PRP:„SW-Last Saved By” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku 
$PRP:„SW-Data długa”
$PRP:„SW-Long Date” (w wersji angielskiej) – długi format daty 
$PRP:„SW-Data krótka” 
$PRP:„SW-Short Date” (w wersji angielskiej) – krótki format daty 
$PRP:„SW-Temat” $PRP:„SW-Subject” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku 
$PRP:„SW-Tytuł” $PRP:„SW-Title” (w wersji angielskiej) – informacja z zakładki podsumowania we właściwościach pliku

Dobrą praktyką może być korzystanie z angielskich wersji formuł, ponieważ są one niejako uniwersalne, tzn. działają niezależnie od wersji językowej programu czy systemu operacyjnego. Także, z powodzeniem, formuł angielskich można używać na polskiej wersji programu. Natomiast w przypadku korzystania z polskich formuł, problem pojawi się na nie polskojęzycznych systemach. Szczególnie ważne jest to w przypadku np. firm międzynarodowych.