KREATOR DXF PDF – hurtowa generacja plików DXF z arkuszy blach oraz plików PDF z rysunków

HomeRozwiązaniaOprogramowanie SOLIDEXPERT

KREATOR DXF PDF – hurtowa generacja plików DXF z arkuszy blach oraz plików PDF z rysunków

Autorski dodatek do SOLIDWORKS, Kreator DXF PDF, to narzędzie pozwalające szybko wygenerować pliki DXF ze złożeń lub części zawierających arkusze blach oraz pliki PDF z rysunków. Zaraz po uruchomieniu wyświetlana jest pełna lista arkuszy blach występujących w złożeniu bądź lista komponentów, które posiadają rysunki. Dodatek zintegrowany jest ze środowiskiem SOLIDWORKS, posiada bogaty zestaw opcji eksportu, jest intuicyjny i prosty w obsłudze.

Rys. 1 KREATOR DXF PDF

Praca z programem

Po instalacji dodatku na pasku SOLIDWORKS pojawią się dwa przyciski Kreatora, odpowiednio dla generacji DXF i PDF. Wybierając jeden z nich uruchamiany jest odpowiedni interfejs eksportu.

Rys. 2 Przyciski kreatora

Generacja DXF

Po uruchomieniu Kreator DXF pobiera z aktywnego dokumentu złożenia lub części informacje o wszystkich elementach będącymi arkuszami blach – decyduje o tym istnienie wewnątrz części folderów elementów list ciętych.

Rys. 3 Kreator DXF

Użytkownik otrzymuje informację o pliku części (nazwa), ile razy jest ona wykorzystywana w aktywnym złożeniu oraz prezentowana jest domyślna ścieżka zapisu końcowego pliku DXF. Kolory poszczególnych wierszy informują o ilości folderów elementów listy elementów ciętych oraz o tym, czy dana część występuje w złożeniu w więcej niż jednej konfiguracji. Szczegółowe informacje na temat komponentu są wyświetlane po najechaniu na odpowiadający mu wiersz wskaźnikiem myszy.

Użytkownik ma możliwość wyboru komponentów, które chce eksportować do pliku DXF, elementy eksportu (geometria, ukryte krawędzie, linie zgięcia, operacje z biblioteki, narzędzia formowania, ramka graniczna). Ponadto, podczas hurtowego zapisu plików DXF istnieje możliwość wykorzystania tzw. pliku mapy, który pozwala na przypisywanie konkretnych elementów lub kolorów SOLIDWORKS do różnych warstw, lub kolorów w tworzonym pliku DXF.

Dużym atutem Kreatora DXF jest to, że użytkownik ma możliwość budowania nazw tworzonych plików DXF przy wykorzystaniu właściwości dostosowanych folderów elementów list ciętych. Istnieje możliwość wpływania zarówno na przedrostek pliku, jak i przyrostek. Domyślnie w nazwie pliku znajduje się nazwa pliku części, nazwa konfiguracji (jeśli element występuje w różnych konfiguracjach) oraz nazwa wieloobiektu w drzewie SOLIDWORKS (jeśli część zawiera więcej niż jeden wieloobiekt).

Rys. 4 Budowa nazwy plików DXF

Rys. 5 Wybór przedrostków, przyrostków.

Użytkownik ma również możliwość określania docelowej ścieżki zapisu poszczególnych plików bądź wprowadzenia jednej ścieżki dla grupy, bądź wszystkich plików.

Po wybraniu „Generuj DXF” pliki zostaną wygenerowane oraz wyświetlany jest podsumowanie eksportu.

Generacja PDF

Kreator PDF jest modułem służącym do hurtowego generowania plików PDF z dokumentacji rysunkowej SOLIDWORKS. Zasada jego działania jest stosunkowo podobna do Kreatora DXF. W momencie uruchomienia pogram pobiera informacje o wszystkich komponentach otwartego modelu (części lub złożenia) oraz na podstawie ścieżek plików i ich nazw, w tej samej lokalizacji wyszukuje rysunki 2D oraz pliki PDF odnoszące się do tych komponentów. Dla każdego elementu, dla którego plik SLDDRW zostanie znaleziony istnieje możliwość hurtowego wygenerowania plików PDF. Jeśli dla danej części lub złożenia SOLIDWORKS plik rysunku nie zostanie znaleziony, to wówczas uwzględnienie takiego wiersza jest niemożliwe. Podobnie jak Kreator DXF, moduł do generowania plików PDF również posiada menu kontekstowe do uwzględniania, odznaczania oraz usuwania wierszy tabeli komponentów. Istnieje również możliwość zmiany ścieżek wybranych lub wszystkich plików PDF. Podsumowanie generacji zostaje wyświetlone podobnie jak w Kreatorze DXF.

Rys. 6 Kreator PDF

Przedstawiony dodatek pozwoli zautomatyzować proces tworzenia plików DXF i PDF. Zaledwie kilka kliknięć pozwoli na wygenerowanie dokumentacji technicznej całego projektu, przygotuje pliki DXF dla maszyn CNC, a przede wszystkim zaoszczędzi czas potrzebny na eksport ręczny i jego parametryzację.