Karty Zmian w SOLIDWORKS PDM Professional

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Karty Zmian w SOLIDWORKS PDM Professional

Tworzona w firmach projektowych i produkcyjnych dokumentacja rysunkowa wyrobów bardzo często ulega zmianom. Modyfikacja dokumentacji jest niejako wpisana w proces jej przygotowania. O ile zagadnienia takie jak proces sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji, publikacja rysunków na produkcję, rewizjonowanie, historia wersji itp. są w SOLIDWORKS PDM realizowane za pomocą standardowych ustawień, to w sytuacji gdy chcemy zautomatyzować zakładanie Kart Zmian bardzo przydatna staje się pomoc programistyczna.

Zamieszczony film przedstawia działanie dodatku do PDM Professional napisanego przez programistów SOLIDEXPERT.

Dodatek do automatycznego zakładania Kart Zmian uruchamiany jest gdy użytkownik PDM podejmuje decyzję o tym, że wykonana i już zatwierdzona dokumentacja projektowa powinna być zmieniona. Innymi słowy jest to moment decyzji o tym, że dokumentacja wymaga nowej rewizji. W PDM należy jedynie wykonać prostą czynność nazywaną zmianą stanu plików z „Zatwierdzonego” na ponowną „Edycję”.

Działanie dodatku polega na pobraniu wymaganych informacji z plików CAD, dla których zmiana stanu jest wykonywana. Mogą to być m.in. takie zmienne jak numer rysunku, opis / nazwa, aktualna rewizja dokumentacji itp. Pobrać można dowolną zmienną która jest uzupełniona dla rewizjonowanego rysunku. Inne wymagane informacje potrzebne do Karty Zmian, takie jak jej autor, data wystawienia, numer itp. mogą być także pobrane przez dodatek. Następnie aplikacja zakłada w tle nowy dokument – najczęściej jest to MS Word, uzupełnia go pobranymi informacjami, nazywa i zapisuje w odpowiednim folderze projektu w strukturze PDM. Przygotowany dodatek umożliwia także wstawienie odniesienia PDM pomiędzy założoną Kartą Zmian a plikiem źródłowym rysunku CAD. Powstała Karta Zmian może być również automatycznie zaewidencjonowana, a dzięki odpowiedniej konfiguracji PDM i przygotowanemu obiegowi dokumentacji, poddana wymaganemu procesowi zatwierdzenia realizowanemu oczywiście w sposób elektroniczny.

Wykorzystanie dodatku do automatycznego generowania Kart Zmian pozwala:

– zaoszczędzić dużo czasu wymaganego na tworzenie dokumentacji okołoprojektowej,

– bezbłędnie uzupełniać Karty Zmian wymaganymi informacjami,

– uzyskać jednakowy standard Kart Zmian,

– poprawnie organizować i porządkować pliki projektowe i okołoprojektowe,

– zapewnić odniesienia / łączniki między dokumentacją rysunkową a tworzoną dla niej Kartą Zmian