Importy – najlepsze sposoby migracji z innych programów CAD

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Importy – najlepsze sposoby migracji z innych programów CAD

SOLIDWORKS to program, który oprócz możliwości projektowania produktów od zera, ma także możliwość importu modeli z innych programów CAD. Proces ten może być wykonany pośrednio, a w niektórych przypadkach bezpośrednio. Podczas samego importu mogą wystąpić problemy i żeby to zrozumieć potrzebna jest pewna wiedza. Dzięki tej wiedzy będzie możliwe wyeliminowanie błędów już na etapie eksportu modelu z źródłowego programu CAD.

Proces Importu plików z innych programów CAD-owskich wymaga nowej terminologii. Większość z tych terminów nie jest unikatowa dla SOLIDWORKS, ale w pełni akceptowalna przez wszystkie programy CAD.

 1. Pliki CAD.
  Żeby zrozumieć co jest aktualnie przekazywane pomiędzy programami, należy wiedzieć co jest zawarte w pliku CAD. Plik CAD należy rozumieć jako obiekt złożony z trzech części:

  • Nagłówek
   Każdy plik Windows posiada nagłówek, w którym zawarte są informację dotyczące: formatu, nazwy pliku, typu, rozmiaru, właściwości oraz podglądów 2D i 3D.
  • Zestaw instrukcji
   Jest to swego rodzaju drzewo operacji przedstawione w formie binarnej. A dokładniej mówiąc jest to zestaw instrukcji wysyłany do jądra modelującego, które buduje dany model. Zestaw ten jest unikatowy dla każdego programu.
  • Bazę Danych
   Zbiór definicji opisujący geometrię każdej bryły wyświetlanej na obszarze graficznym. Jest to efekt wyżej wymienionego zestawu instrukcji. Dokładność definicji opisujących geometrię jest także unikatowa i zależna od danego programu CAD, a dokładniej od jądra modelującego.
 2. Kernel.
  Kernel to silnik programów modelujących. Zawiera kod źródłowy pozwalający na generowanie obiektów, które widać w obszarze graficznym. Tego typu Silink jest modułem bardzo złożonym, więc nie wiele firm spędza czas nad tworzeniem własnego unikalnego programu modelującego. W związku z tym niektóre programy używają tego samego silnika, w efekcie import z tych programów nie jest problematyczny, natomiast inne mają własne zastrzeżone silniki, co może generować problemu podczas próby zaimportowania modeli.
  Wyróżniamy następujące rodzaje Silnika modelującego:

  • Parasolid
   Kernel, którego właścicielem jest Siemens PLM Software. Używa go SOLIDWORKS, starsze wersje Solid Edge oraz Unigraphics.
  • ACIS
   Kernel, którego właścicielem jest Spacial Technologies, teraz część Dassault Systemes. Używane jest przez AutoCad, Mechanical Desktop, starsze wersje Inventora, CADKEY oraz IronCAD.
  • Zastrzeżone Silniki modelujące.
   Są programy, które stworzyły własny Kernel. Mowa tu o Pro-Engineer, Inventor, UPG2 oraz Think3
 3. Dekodowanie plików.
  Dekodowanie
  W związku z tym iż silniki modelujące mogą być wspólne dla dwóch programów lub zupełnie zastrzeżone, to możemy wyróżnić dwie metody translacji plików z różnych programów CAD.

  • Metody bezpośrednie, czyli użycie domyślnego formatu jednego systemu CAD i bezpośrednie otwarcie go w innym programie CAD. Metodę tą można wykorzystać np. przy eksporcie z programu SolidEdge lub Inventor. W przypadku programu Inventor konieczne jest pobranie dodatkowej, darmowej aplikacji Inventor View.
  • Metody neutralne, które wykluczają użycie domyślnego formatu w jakim jest zapisywany plik w danym programie CAD. W metodzie tej wykorzystuje się formaty przejściowe, które pozwalają na przesyłanie plików pomiędzy programami CAD. Metoda ta wykorzystuje dwukrotnie preprocesor danego formatu przejściowego. Pierwszy raz kiedy konwertuje specyficzny format danego systemu CAD na format neutralny. Drugi raz kiedy konwertuje neutralny format na dane docelowego systemu CAD-owskiego
 4. Neutralne formaty.
  • Parasolid
   Parasolid podczas kodowania nie bierze pod uwagę historii operacji, które tworzyły daną bryłę. Przesyła tylko i wyłącznie informację o ścianach, krawędziach i wierzchołkach.
  • STEP
   STEP jest zbiorem standardów zapewniającym kompletną definicję i wymianę danych pomiędzy nie tylko programami CAD-owskimi. Format ten został stworzony w celu połączenia programów, które współpracują ze sobą podczas analizy cyklu życia produktu. W efekcie STEP jest odpowiedni nie tylko do neutralnej wymiany danych, ale również podstawą do zaimplementowania i dzielenia się bazą danych produktowych i archiwizacji. W związku z tym silnik tego formatu nie jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na dokładnym odzwierciedleniu eksportowanej geometrii.
  • IGES
   IGES – pierwsza wersja IGES została opublikowana w 1980 i zawierała tylko podstawowe możliwości otwierania rysunków utworzonych jako zestaw wektorów. Te możliwości z czasem ewoluowały do formatów bryłowego modelowania. Dla celów translacji, każdy element modelu lub rysunku będzie miał przypisany numer typu elementu w pliku IGES, w celu jego zdefiniowania. Ten proces mapuje wysyłane elementy na elementy pliku IGES. Ponadto format ten skupia się na wymiarach modelu, które próbuje przekonwertować do własnego systemu metrycznego. W efekcie dosyć często dochodzi do defektów geometrii.
  • ACIS
   ACIS jest systemem modelowania 3D, który dostarcza nam krzywe, powierzchnie i bryły w obiektowo otwartej architekturze.
 5. Testy.
  Poniżej przedstawiono wyniki testów. Pliki z trzech różnych programów CAD zostały zaimportowane do SOLIDWORKS, przy użyciu metody bezpośredniej oraz metod pośrednich. Dodatkowo zostały uwzględnione, problemy zgłaszane przez nasz HELPDESK.

Metoda zapisu

Brak Kolorystyki Brak wiązań Zapisuje identyczne elementy z biblioteki znormalizowanej do wielu plików Zapisuje identyczne obiekty do wielu plików Błędy geometrii Brak polskich znaków Brak oryginalnego nazewnictwa Powierzchnie zamiast obiektów bryłowych
INVENTOR

InventorView

+

+     Rzadko      
Parasolid         Brak      
STEP + +     Często +    
IGES   +     Często +    
ACIS + + + + Często   +  

SolidEdge

Bezpośrednio

+ + +   Brak      

Parasolid

        Brak      

STEP

  +     Rzadko +    

IGES

        Często   +

+

ACIS

Brak możliwości zaimportowania

Pro-Engineer/CREO

Bezpośrednio

+ +     Rzadko +    

Parasolid

    + + Rzadko +    

STEP

+ +     Często +    

IGES

  + + + Często +    
ACIS   + + + Rzadko +

+

 

 

UWAGA: Powyższa tabelka prezentuje najczęściej pojawiające się problemy i ma na celu pomoc w wyborze najodpowiedniejszej metody eksportu do programu SOLIDWORKS. Problemy, które nie zostały wymienione powyżej prosimy zgłaszać przez portal pomocy technicznej SOLIDEXPERT.